Nieuws

Infosessies over de Omgevingsvergunning

Sinds januari 2018 worden digitale omgevingsvergunningsaanvragen via het Omgevingsloket ingediend bij lokale besturen en behandeld met Vergunningen.NET. Via regelmatige updates worden de functionaliteiten van Vergunningen.NET uitgebreid en robuuster. Het...

Informa: Solidariteitsbijdrage op de pensioenen

In het Belgisch Staatsblad verscheen de Wet van 17 februari 2019 houdende de verhoging van de grensbedragen van toepassing voor de bepaling van de solidariteitsafhouding inzake pensioenen