Informa: Indexering gewaarborgd minimum maandinkomen

Door het overschrijden van de spilindex eind februari wordt ook het gewaarborgd minimum maandinkomen zoals vastgelegd bij CAO nr 43 en nr 50 van de Nationale Arbeidsraad, aangepast.

Heel wat OCMW’s kennen dit gewaarborgd minimummaandinkomen toe aan de personeelsleden tewerkgesteld in het kader van artikel 60 van de OCMW-wet.

Vanaf 1 maart 2020  gelden volgende bedragen:

Leeftijd Maandbedrag jaarbedrag
18 jaar 1 625,72 19 508,64
19 jaar + 6 maanden anciënniteit 1 668,86 20 026,32
20 jaar en 12 maanden anciënniteit 1 688,03 20 256,36