Verhoging van de barema’s tewerkstelling artikel 60 en artikel 60 SEI m.i.v. 01/01/2021

Vooraf

De nota betreffende de verhoging van het leefloon en equivalent leefloon werd reeds verstuurd op 24/12/2020. Op deze pagina van de Cevi-website kan u deze terugvinden.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het bedrag voltijdse tewerkstelling artikel 60 als volgt verhoogd:

  Jaarbedrag op 01/03/2020 Jaarbedrag op 01/01/2021 Maandbedrag op 01/01/2021
Categorie E
(gezinslast)
€ 15 550,96 € 15 968,89 € 1 330,74

 

Bovendien worden vanaf 1 januari 2021 eveneens de bedragen voor een tewerkstelling Artikel 60SEI als volgt verhoogd:

Periode Bedrag op jaarbasis Bedrag op maandbasis
01/01/2021 € 23 497,38 € 1 958,12

 

Voor het Brusselse gewest blijft het bedrag voor een tewerkstelling Artikel 60SEI ongewijzigd:

Periode Bedrag op jaarbasis Bedrag op maandbasis
01/01/2021 € 26 032,52 € 2 169,38

 

Concreet betekent dit dat u:

  • De nieuwe bedragen tewerkstelling artikel 60 en artikel 60 SEI moet invullen in de hieronder beschreven parameters.
  • Het indexatieprogramma start om de bedragen aan te passen in de betalingsplannen voor de cliënten. Op het ogenblik dat u dit programma start, mag niemand werken onder de toepassing Sociale Dienst. Zorg ook voor een back-up van uw gegevens.

Voorbereidingen

Parameters: nieuwe barema’s

Voor u het indexatieprogramma start, moet u eerst de noodzakelijke parameters bijwerken. Dat houdt in dat u de nieuwe bedragen met ingang vanaf 01/01/2021 in de parameters invult. Deze vindt u allemaal terug onder “8.5.2.9. Barema’s artikel 60 §7”.

8.5.2.9 Barema’s artikel 60 §7 en artikel 60 SEI

  • Artikel 60

In deze parameter moet u in beide “tabbladen” wet 2/4/65 en leefloon een lijn toevoegen.
U wisselt van “tabblad” door met de purperen pijltjestoetsen naar links of rechts te bladeren.

Merk op dat enkel het bedrag voor de voltijdse tewerkstelling art. 60 is aangepast. In beide “tabbladen” voegt u dus een lijn toe vanaf 01/01/2021 voor de uur-code = 3, plaats-code = blanco en als bedrag het jaarbedrag van de categorie E.

Voor de deeltijdse tewerkstelling art. 60 blijft het bedrag onveranderd op 6 000 euro/jaar.

  • Artikel 60 SEI

Het jaarlijks bedrag SEI wordt vanaf 01/01/2021 vastgelegd op 23.497,38 EUR per jaar (geldig voor het Vlaamse gewest)

In beide “tabbladen” wet 2/4/65 en leefloon voegt u dus een lijn toe vanaf 01/01/2021 voor de uur-code = 3, plaats-code = 15 en als bedrag het jaarbedrag SEI.

Voor de halftijdse tewerkstelling art. 60 SEI voegt u eveneens in beide “tabbladen” wet 2/4/65 en leefloon een lijn toe vanaf 01/01/2021 voor de uur-code = 1,plaats-code = 15 en als bedrag het jaarbedrag SEI.

 

Opstart indexatieprogamma

Let op: voor u het indexatieprogramma start en nadat u de nieuwe bedragen hebt toegevoegd in de parameters, doet u er goed aan de niet-gehandtekende voorstellen met datum in voege 01/01/2021 of later na te kijken.

Het is immers mogelijk dat er voorstellen zijn ingegeven met datum in voege 01/01/2021 of later, vooraleer de nieuwe bedragen werden ingegeven. Deze voorstellen bevatten dus nog de oude bedragen in het detailscherm. Door met “Wijzigen” door deze voorstellen te gaan, past het bedrag zich aan in het detailscherm van het voorstel en ook in het bijhorende uitsplitsings- en betaalplan.

Het nieuwe bedrag in het detailscherm is onder andere noodzakelijk voor een correcte aanmaak van de formulieren B.

Deze formulieren worden opgemaakt bij handtekening van het voorstel en halen het bedrag op uit het detailscherm van het voorstel.

Nadien start u het indexatieprogramma op met het menu-item “3.19.1. Indexaanpassing”.

3.1.9.1 Indexaanpassing

Start het indexatieprogramma met menupunt “3.19.1. Indexaanpassing”, nadat u de hierboven beschreven parameters hebt nagekeken en geactualiseerd.

Om het programma te starten, moet de datum van indexwijziging ingevuld zijn (01/01/2021) en het steuntype waarvoor u het indexprogramma wilt laten lopen (dit is het steuntype dat in uw OCMW wordt gebruikt om de voorstellen leefloon of equivalent leefloon in te geven).

Aangezien u hoogstwaarschijnlijk na het ontvangen van onze vorige nota betreffende de verhoging van het leefloon en equivalent leefloon de barema’s voor leefloon en equivalent leefloon reeds aangepast hebt, hoeft u nu enkel de steuncodes in te geven die betrekking hebben op artikel 60 of artikel 60 SEI. Het indexprogramma zal dan enkel de voorstellen/beslissingen verwerken die met het gekozen steuntype/steuncode zijn ingebracht. Als u steuncode per steuncode wilt verwerken, en niet het hele steuntype tegelijk, zorg er dan zeker voor dat u voor alle nodige steuncodes het programma laat lopen.

Belangrijk:

Als volgende stap moet u aangeven welke sociale uitkeringen u wilt indexeren.

Standaard staan hier alle sociale uitkeringen uitgevinkt. U hoeft hier ook niets aan te vinken. Zoals in de vorige nota reeds beschreven zullen de “inkomensvervangende tegemoetkomingen voor personen met een beperking” en “inkomensgaranties voor ouderen” via herzieningen aangepast worden.

Indexatie “geselecteerd steuntype” voor 01/01/2021?

Door hier op [Ja] te klikken, werkt het programma verder.
Mocht u zich vergist hebben in de selectie, dan kunt u hier nog op [Neen] klikken, waardoor het programma gestopt wordt.

Artikel 60 indexeren?

Als u enkel een steuntype hebt geselecteerd, bijvoorbeeld steuntype LL (leefloon), dan krijgt u deze vraag. Door op [Ja] te klikken, worden dus ook de beslissingen art.60 geïndexeerd; wanneer u op [Neen] klikt, worden deze beslissingen niet geïndexeerd.

Slechts ? barema’s LEEFLOON ingegeven voor 01/01/2021!! Andere categorieën??

U krijgt deze melding als u niet voor al de categorieën A, B en E een nieuw barema hebt ingebracht. Antwoord in het volgende scherm met [Nee] waardoor het programma stopt. Controleer de barema’s 8.5.2.1. en/of 8.5.2.2. en start daarna het indexatieprogramma opnieuw.

Slechts 1 barema art.60 ingegeven voor 01/01/2021 Doorgaan?

Doordat u slechts een nieuw bedrag hebt ingebracht voor de voltijdse tewerkstelling art.60, wordt deze melding gegeven. Er zijn momenteel geen nieuwe bedragen gekend voor de deeltijdse tewerkstelling.
U mag hier op [Ja] klikken.

Resultaat van het indexatieprogramma

Nadat het indexatieprogramma heeft gelopen, kunt u best een aantal dossiers grondig nakijken om het resultaat van de indexering te controleren.

Resultaat: in het betalingsplan worden de betaallijnen aan cliënt (of derde in geval van endossering) met een datum gelijk of na 01/01/2021, aangepast aan de nieuwe barema’s.

Naargelang de status van de betaallijnen, krijgt u het volgende resultaat:

  • Betaallijn met status blanco: dit voorstel is nog niet gehandtekend, maar de nieuwe bedragen worden al in het betaalplan gezet.
  • Betaallijn met status 1: de betaallijn wordt herwerkt, krijgt het nieuwe bedrag, ook alle volgende betalingen krijgen het nieuwe bedrag.
  • Betaallijn met status 2: de status 2 blijft behouden en voor dezelfde maand wordt een extra lijn voorzien in het betaalplan met het supplement bedrag. Deze nieuwe lijn krijgt status 1 en kan dus ook op een betaallijst geselecteerd worden.
  • Betaallijn met status 3: er wordt voor dezelfde maand een nieuwe lijn aangemaakt met het supplement bedrag, deze lijn krijgt status 1 en kan op betaallijst geselecteerd worden.

Gevolgen voor aangifte Leefloon

Voor de aangiftes artikel 60, moeten nieuwe B-formulieren opgestuurd worden.

Versturen nieuwe gegevens voor voltijdse tewerkstelling artikel 60§7

Er werd een aanpassing gedaan in het programma waardoor het vanaf heden mogelijk is om de B-formulieren voor een tewerkstelling art 60§7 automatisch aan te passen en te versturen.

In rubriek 3.19.1 is een B-knop beschikbaar.

Bij het gebruik van deze knop zullen automatisch nieuwe B-formulieren met de geïndexeerde bedragen worden aangemaakt. Dit voor alle lopende beslissingen met een voltijdse tewerkstelling artikel 60§7 alsook voor alle lopende beslissingen met een tewerkstelling artikel 60§7 SEI (sociaal economisch initiatief).

Het nieuwe formulier heeft de datum van de indexatie als begindatum en de originele einddatum van de beslissing als einddatum.

U zal achtereenvolgens onderstaande vragen te zien krijgen nadat u op de B-knop geklikt hebt:

Aanmaak nieuwe formulieren B vanaf 01/01/2021 voor alle lopende beslissingen Art.60 voltijds? J/N

Aanmaak nieuwe formulieren B vanaf 01/01/2021 voor alle lopende beslissingen Art.60 – SEI? J/N

U mag voor beide vragen op [ja] klikken.