Nieuws

Uitsplitsing loonberekening december 2018

Voor de boekhouding worden er in de maand december automatisch twee boekingsbestanden klaargezet. Het eerste boekingsbestand bevat alle betalingen die betrekking hebben op 2019. Het tweede boekingsbestand bevat alle andere betalingen.

Gesloten op 1 en 2 november

De kantoren van Cevi zijn gesloten op 1 en 2 november. Wij staan opnieuw tot uw beschikking op maandag 5 november.

Informa: Bijklussen in de openbare sector

Ook in de openbare sector zal het mogelijk zijn om mensen te laten bijklussen zonder dat sociale zekerheidsbijdragen moeten worden betaald en zonder dat de betaalde vergoedingen belastbaar zijn

Dossierbeheerder Lonen & HRM

Je maakt deel uit van een ervaren team dossierbeheerders dat de loonberekening van een aantal klanten verzorgt.

Productbeheerder Bevolking

Het wordt jouw taak onze software en dienstverlening voor Bevolking verder te verspreiden en te ondersteunen bij bestaande en nieuwe klanten