Elke moderne organisatie hecht veel belang aan klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening en een efficiënte werking van de interne organisatie. Cevi ondersteunt de lokale besturen in die visie met een suite van oplossingen in de frontoffice, midoffice en backoffice. Bij implementatietrajecten streven wij naar een intensieve samenwerking met uw organisatie, waarbij wij aan de hand van verschillende overlegmomenten uw prioriteiten bepalen en een stappenplan opstellen voor de implementatie ervan.

BOA – Berichten Overal en Altijd

BOA is een eigentijdse, betaalbare toepassing waarmee u alle inkomende en uitgaande communicatie – die uiteraard via verschillende kanalen gebeurt – kunt registreren en verwerken. Door de open architectuur is integratie het sleutelwoord: gekoppeld met de authentieke bronnen voor adresgegevens van personen en bedrijven, gekoppeld met Cobra om vanuit uw briefwisseling snel een agendapunt aan te maken en op te volgen, gekoppeld aan de Persoonlijke Informatiepagina zodat de Burger te allen tijden de status kan raadplegen, gekoppeld aan digitaal ondertekenen en elektronische kanalen zoals My e-box, zodat u uw processen volledig kan digitaliseren …

N

Digitaal

Gekoppeld aan digitaal ondertekenen

N

Digitaal²

Gekoppeld aan digitale platformen zoals My e-Box

N

Digitaal³

Door de open architectuur is integratie het sleutelwoord.

Notulenbeheer met Cobra

Meer dan 120 Vlaamse Lokale besturen verminderen hun administratieve werklast met de notuleertoepassing Cobra. De voorbereiding, verwerking en ontsluiting van College, Gemeenteraad, MAT, Besluiten Secretaris, Besluiten Burgemeester, de verschillende commissies en comités gebeurt eenvoudig en efficiënt. De link naar verschillende digitale tekenplatformen maakt volledig digitaal werken mogelijk, zo bespaart u niet alleen tijd, maar ook papier.

Schepenen en raadsleden bereiden de zittingen voor via een de gebruiksvriendelijke module Cobra@Home, van thuis of overal waar ze zich thuis voelen.

N

Flexibel

Pas de toepassing in eigen beheer en zonder meerkost aan op uw werking
N

Integratie

Koppelingen met 3P Overheidsopdrachten, Vergunningen, BBC, postregistratie, …
N

Digitaal

Door integratie met digitale tekenplatformen verloopt het volledig notuleerproces digitaal

CRM@Bestuur

Met CRM@Bestuur beschikt u over een centraal beheersysteem van contactgegevens gekoppeld aan de authentieke bronnen. U vult de gegevens uit de authentieke bronnen aan met bijkomende informatie zoals e-mailadressen, gsm nummers en twitter-accounts. Ook relaties tussen personen en organisaties worden eenvoudig ingegeven. Via de gebruiksvriendelijke mailingmodule stuurt u een sms naar de inwoners van de Kerkstraat over de vuilnisophaling, een e-mail naar de secretarissen van uw sportverenigingen over een subsidiewijziging of een uitnodiging via de post aan alle bedrijfsleiders van ondernemingen in uw gemeente. Bovendien biedt CRM@Bestuur u een overzicht van alle contactmomenten met burger en organisatie.

N

Integratie

De juiste informatie vanuit bestaande toepassingen stroomt door naar uw midoffice
N

Op maat

Een oplossing op maat van een Vlaams lokaal bestuur
N

Meerdere kanalen

Een efficiënte online dienstverlening en een efficiënte baliewerking.

Interesse in een vrijblijvende demonstratie?

Ook interessant

a-Loket

Het a-Loket ondersteunt uw baliemedewerkers. Met een druk op de knop hebben zij zicht op de gegevens van de persoon aan hun loket. Zo hebben ze zicht op alle contacten die de burger heeft met uw bestuur, passen zij eenvoudig de contactgegevens aan of doen zij een aanvraag in naam van een burger of organisatie. Ook productinformatie is eenvoudig opvraagbaar. Een proactieve en klantvriendelijke klantbenadering was nog nooit zo eenvoudig.

e-Loket

Een e-Loket biedt de burger via uw website toegang tot het digitaal gemeenteloket. Zo kan hij 24/24 en 7/7 – ongeacht de openingsuren van uw diensten – informatie opvragen, elektronische aanvraagformulieren invullen, uittreksels en attesten aanvragen en ontvangen en het verloop van zijn dossier opvolgen. Dit is efficiënter voor zowel de burger als de ambtenaar.

Digitalisering van uw werkprocessen

Digitalisering en automatisering van processen voor de lokale overheid zijn strategische kerncompetenties van de Cevi Group. We bieden verschillende oplossingen en componenten die u ondersteunen om uw processen verder te digitaliseren. Denk hierbij aan het digitaal ondertekenen van documenten, het digitaal afleveren van documenten, bijvoorbeeld in My e-Box of aan de Magda documentendienst, het uitwisselen van statusinformatie of notificaties met Mijn Burgerprofiel …

Persoonlijke InformatiePagina (PIP)

De Persoonlijke InformatiePagina (PIP) geeft een burger of organisatie zicht op zijn dossiers. Contactgegevens worden eenvoudig aangevuld of gewijzigd, de status van verschillende aanvragen is zichtbaar en men kan zich inschrijven op nieuwsbrieven.

Digitaal ondertekenen met Cevi.DSS

Een belangrijk onderdeel in de digitalisering van processen is de digitale handtekening. Het digitale handtekenplatform van Cevi/Logins, Cevi.DSS (Digital Signing Service), biedt u een oplossing die geïntegreerd is met onze toepassingen en die u de mogelijkheid biedt manueel documenten op te laden.