Bevolking

Altijd actuele persoons- en adresgegevens, rechtsreeks gekoppeld aan het rijksregister. Dat is onze oplossing voor bevolkingsdiensten van lokale besturen. 

WebBv

Hebt u regelmatig actuele persoons- en adresgegevens nodig in de communicatie naar de burger en binnen uw administratie? Bent u bijvoorbeeld op zoek naar de burgerlijke staat van een persoon in het kader van het toekennen van een tegemoetkoming? Bent u op zoek naar de actuele en vroegere inwoners van een bepaald adres?

Met WebBv kunt u snel en accuraat de meest actuele persoonsgegevens opvragen en weergeven.

Burger@Verhuizen

Flexibel opgezet en omvat alle mogelijke procedures die van toepassing zijn bij een adreswijziging, inclusief alle bijbehorende documenten. Door een digitale interactie met de wijkwerking van de politie, realiseert u een sterke administratieve vereenvoudiging en vermindering van papierstromen en verplaatsingen. Via deze unieke module verloopt de vaststelling van woonst door de wijkinspecteur volledig elektronisch in wisselwerking met de dienst burgerzaken. Deze module is web-based, onafhankelijk van uw besturingssysteem en volledig aangepast voor gebruik op mobiele toestellen zoals tablet of ultrabook.

Vreemdelingenmodule

Met de Vreemdelingenmodule kunt u, binnen de toepassing WebBV, eenvoudig en vlot vreemdelingen registreren, bijlagen afleveren, documenten uploaden en bijwerkingen uitvoeren. Zo beheert u het vreemdelingendossier volledig geautomatiseerd, vanaf de aanmelding van de persoon aan het loket tot het voltooien van de aanvraag. Dit volgens specifieke workflows per statuut en met inbegrip van alle digitale documenten.

e-Loket Burgerzaken

Het Cevi/Logins e-Loket biedt de burger via uw website toegang tot het digitaal gemeente- loket. Zo kan hij 24/24 en 7/7 – ongeacht de openingsuren van uw diensten – informatie opvragen, elektronische aanvraagformulieren invullen, afschriften, uittreksels en attesten aanvragen en het verloop van zijn dossier opvolgen. Dat betekent efficiënt werken voor zowel de burger als de ambtenaar.

Interesse?

Wij geven graag een vrijblijvende demonstratie.