Vergunningen.NET

Het verlenen van vergunningen behoort tot de kernopdrachten van elk lokaal bestuur. Met de webgebaseerde toepassing Vergunningen.NET van Cevi heeft u alle tools in handen voor het beheren van omgevingsvergunningaanvragen en analoge procedures zoals voorbesprekingen en verdelingen.

N

Webtoepassing, onbeperkt raadplegen binnen uw bestuur

N

Eenmalige installatie met automatische updates

N

Uitwisseling met Digitaal Omgevingsloket Ruimte Vlaanderen

N

Zelfde registratie en behandeling als CeviRO/CeMOS maar in een moderne toepassing

N

Eén database voor alle vergunningen

N

Mogelijkheid voor organiseren en visualiseren openbaar onderzoek

N

Integratie met eigen LoGIS-systeem en compatibel met andere GIS-leveranciers

N

Mogelijkheid tot gebruik van standaarddocumenten

N

Ingebouwde bijlagenmodule

N

Ingebouwde takenlijst per behandelaar

N

Koppeling met Cobra en andere notuleringspakketten

N

Koppeling met authentieke bronnen zoals Rijksregister, KBO en CRAB

GIS in een gemeentebestuur

Cevi en Logins hebben veel ervaring met de invoering van geografische informatiesystemen (GIS) bij lokale besturen. Geen standaard totaalpakket, maar een systeem dat is afgestemd op uw wensen en behoeften. U werkt met een enthousiast team ervaren mensen. Zij staan in voor de installatie, de opleiding en uiteraard de ondersteuning achteraf.

Waar wordt GIS ingezet?

GIS kan worden ingezet bij een breed spectrum aan processen in een gemeentebestuur. Onder meer ter ondersteuning van het beleid of voor beheer van bijvoorbeeld adressen, groenvoorzieningen, rioleringen en leidingen. Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste modules in ons aanbod. Die modules zijn afgestemd op een bepaalde gebruikersgroep en speciaal ontwikkeld voor de Vlaamse markt. Daarnaast zijn onze GIS oplossingen beschikbaar voor verschillende types gebruikers. Er zijn verschillende oplossingen beschikbaar van een eenvoudige raadpleegmodule tot een GIS voor een beheerder.

Basismodule

Het adressenbeheer volgens CRAB (centraal referentie adressenbestand) is een standaard onderdeel van onze basismodule. Deze module bevat essentiële functies voor de beheerder. Zo biedt deze module u bijvoorbeeld de mogelijkheid een gemeentebrede kaartenbibliotheek op te bouwen.

Begraafplaatsenbeheer

Met deze toepassing, gekoppeld aan uw administratieve oplossing voor begraafplaatsenbeheer, visualiseert en beheert u vanaf uw pc de gegevens over de begraafplaatsen in uw gemeente. Heel eenvoudig krijgt u een overzicht van de graven volgens type of volgens de vervaldag van een concessie. De gegevens kunnen op uw verzoek via het internet of op een zuil op de begraafplaats ontsloten worden, zodat een bezoeker een graf kan zoeken, waarna de route naar het graf wordt weergegeven.

Inname Openbaar Domein (GIPOD)

Wegenwerken, nutswerken, manifestaties en andere activiteiten op het openbaar domein kunnen heel wat hinder veroorzaken. Geïntegreerd in de toepassing Vergunningen.NET zorgt de module GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein) voor een volledige afhandeling van deze activiteiten. Dit van bij de aanvraag tot het afleveren van vergunningen en het doorgeven ervan aan het GIPOD- uitwisselingsplatform van Vlaanderen.

Omgevingsvergunning

Volledig geïntegreerd met de administratieve toepassing geeft de module voor omgevingsvergunning (voorheen RO en Milieu)  heel uitgebreide mogelijkheden voor het in kaart brengen, bevragen en analyseren van alle ruimtelijke en milieutechnische  aspecten van uw grondgebied. Alle nodige tools zijn beschikbaar om te voldoen aan Vlaamse GIS-verplichtingen zoals plannenregister, het  register onbebouwde percelen (ROP) of OVAM.

Kadaster

Kadaster.NET is een webapplicatie rondom de databank van de kadastrale leggers. Deze toepassing kan onbeperkt gebruikt worden in het bestuur en werkt zowel stand-alone als geïntegreerd in andere toepassing zoals GIS, Vergunningen of Belastingen. In Kadaster.NET zijn tevens extra opzoekmogelijkheden en combinaties van opzoekingen voorzien, zoals op KI, oppervlakte, woonplaats eigenaar, e.d. Ook het historisch opzoeken van percelen is mogelijk.

De actuele gegevens raadplegen via de Consultimmo-services van het Magda-platform zal mogelijk zijn wanneer het bestuur over de nodige machtigingen beschikt.

Groenbeheer

De module groenbeheer is speciaal ontwikkeld voor de gemeentelijke technische dienst voor het ingeven van de groeninventaris, zoals de bomen, grasperken en bermen.Ook de uit te voeren werken kunnen in kaart worden gebracht en gekoppeld aan de planning in uw groenbeheer.

Interesse in een vrijblijvende demonstratie?

Ook interessant

Geoloketservice

In een geoloket wordt informatie in de vorm van een kaart getoond op een webpagina. Dat is een heel intuïtieve manier van gegevens presenteren en bevragen. Een kaartje zegt tenslotte meer dan 1 000 woorden. 

Notarisattestenloket

Het Notarisattestenloket is een gebruiksvriendelijke webtoepassing waarin u het attest initieel opmaakt via een GIS-link, de verwerking en afhandeling van de attesten opvolgt, de gegevens van de notaris beheert en de facturatie regelt.

Events en opleidingen

Meer doen met Vergunningen.NET

Ben je vertrouwd met Vergunningen.NET maar wil je stilstaan bij de recentste aanpassingen sinds versie 2? Dan is deze cursus iets voor jou!

Basisopleiding Vergunningen.NET versie 2.x

In deze basisopleiding ligt de focus op de behandeling van een Omgevingsvergunningsaanvraag en de uitwisseling met het Omgevingsloket

Meer doen met Vergunningen.NET

Ben je vertrouwd met Vergunningen.NET maar wil je stilstaan bij de recentste aanpassingen sinds versie 2? Dan is deze cursus iets voor jou!

Opleiding Aan de slag met ArcGIS Pro in Vlaanderen

Leer werken met de nieuwe desktop-toepassing van Esri, ArcGIS Pro, en bereid u voor op de transitie van ArcMap naar ArcGIS Pro

Opleiding ArcGIS Online

Wil uw bestuur data delen met burgers of aan de slag gaan met de mobiele apps van Esri om op het terrein data te actualiseren? Dan is dit de gepaste opleiding!