DBS/SBS/RBS-suite

DBS/SBS/RBS is een geïntegreerde suite voor het dagelijks beheer van uw dagverzorgingscentra, uw assistentiewoningen en uw woonzorgcentra waarbij u zelf beslist welke modules u gebruikt.

  • DBS/SBS/RBS Admin registreert en volgt de bewoner op vanaf de aanvraag tot opname tot het ontslag.
  • DBS/SBS/RBS Zorg+ ondersteunt de organisatie van de zorgverlening op verschillende vlakken en niveaus.
  • BIO Ouderenzorg geeft overkoepelende en detailinformatie voor het beleid.

 

DBS/SBS/RBS Admin

Met DBS/SBS/RBS Admin registreert u eenvoudig elke bewoner die een aanvraag indient tot opname in uw dagverzorgingscentra, uw assistentiewoningen en/of uw woonzorgcentra. U volgt hem/haar vlot op gedurende zijn/haar verblijf.

Het systeem genereert automatisch verlengingen voor aanvragen Riziv-forfaits in uw DVC. Uw rusthuisquotum wordt automatisch bijgehouden en opgevolgd. De opvolging van de Katz-scores is automatisch gekoppeld aan de opgelegde personeelsnorm en zorgt voor een maximale bezettingsopvolging en Riziv-inkomsten.

DBS/SBS/RBS Zorg+

DBS/SBS/RBS Zorg+ ondersteunt uw medewerkers om de bewoners de best mogelijke zorgverlening te kunnen garanderen. DBS/SBS/RBS Zorg+ is volledig geïntegreerd met DBS/SBS/RBS Admin waardoor u steeds over alle persoonsgegevens vanuit het administratief bewonersdossier beschikt.

Werkwijze: het verzorgingsdossier van de bewoner wordt op een gestructureerde manier elektronisch ingevoerd. U registreert hier de toe te dienen medicatie en zorgen en volgt deze gemakkelijk op. Daarnaast gaat u observaties, afspraken en parameters efficiënt beheren. Vanuit datzelfde verzorgingsdossier kunt u bovendien bewonersprofielen en risicoanalyses over de respectievelijke bewoner automatisch laten verwerken. Alle digitale documenten kunt u automatisch koppelen aan het elektronisch verzorgingsdossier van de bewoner. Al de vastgelegde gegevens worden bovendien op elkaar afgestemd en kunnen als basis dienen voor besprekingen in het verzorgingsteam of met de betrokken artsen.

N

Volledig

Opvolgen van bewoners van aanvraag, over verblijf tot ontslag
N

Autoaanvullen

Diverse gegevens worden automatisch ingevuld. Dat gaat dan om bijvoorbeeld Riziv-facturen, bewonersfacturen, medicatiefiche en zorgplan
N

Uitgebreide rapporten

Maak diverse lijsten op bewonersniveau of verpleegeenheid

BIO Ouderenzorg

Met BIO Ouderenzorg kunt u beleidsinformatie verzamelen over de RBS / SBS / DBS toepassingen. U kunt deze informatie per toepassing bekijken maar tegelijk ook over de toepassingen heen benaderen vanuit verschillende invalshoeken. U kunt de informatie vervolgens samenvatten of verder bewerken en up-to-date houden.

N

Overkoepelend

Legt eenvoudig relaties tussen losse gegevens uit RBS, SBS en DBS
N

Kubussen

Kubussen werken als draaitabellen in Excel
N

Tijdswinst

Verkrijg in een minimum van tijd de informatie die u nodig hebt om goede beslissingen te nemen

Zorg Mobiel

De mobiele module Zorg Mobiel biedt een flexibele en directe oplossing voor alle zorgverleners, wat de kwaliteit van de zorgverlening alleen maar ten goede komt. Zowel op de tablet als op de smartphone is de module bruikbaar onder om het even welk systeem.

Interesse in een vrijblijvende demonstratie?

Events en opleidingen

Geen komende events of opleidingen