Belastingen

Unibel

Gemeentebelastingen in eigen beheer

De gemeentebelastingen vormen een belangrijke bron van inkomsten voor uw gemeentebestuur. Daarom is het belangrijk dat de administratie ervan vlekkeloos verloopt. Unibel is daarvoor de oplossing bij uitstek, ook al omdat u ze volledig op uw wensen kunt afstemmen.

Unibel bevat verschillende modules om uw volledige belastingadministratie te automatiseren. Zo kunt u vlot: belastingbestanden opbouwen, kohieren en aanslagbiljetten opmaken, betalingen opvolgen en nalatige belastingplichtigen vervolgen.

Unibel leveren wij volledig op maat. Zo zijn er extra modules voor: verhaalbelastingen, Passe-Partout, bezwaarregistratie, barcodes en Archibel.

Koppelingen zijn mogelijk met onze toepassingen BBC Boekhouding en Cobra.

besturen doen de berekening van de gemeentebelastingen in eigen beheer met Unibel.

N~|icon_check~|elegant-themes~|outline

Op maat

Het basispakket met maatmodule(s), die volledig op maat van uw belastingreglement voorzien zijn.
N~|icon_check~|elegant-themes~|outline

e-Loket

De burger kan online een aanvraag, aangifte of melding invullen.
N~|icon_check~|elegant-themes~|outline

Authentieke bronnen

Belastingdocumenten altijd naar het juiste adres dankzij een link met Rijksregister en KBO

Probel

Gemeentebelastingen in service

Als u uw belastingadministratie niet zelf wilt uitvoeren, kunt u een beroep doen op Cevi. Een team van medewerkers staat continu tot uw beschikking om uw belastingkohieren op te maken en te innen. Uiteraard beschikt u over een lokale toepassing om kohier- en betalingsgegevens op te zoeken en te raadplegen.

N~|icon_check~|elegant-themes~|outline

Tijdwinst

Want Cevi doet alles in uw plaats.
N~|icon_check~|elegant-themes~|outline

Besparing

U hebt geen personeel nodig om zich bezig te houden met de gemeentebelastingen.
N~|icon_check~|elegant-themes~|outline

Ervaring

Onze ploeg heeft ruime ervaring met de berekening in uw plaats.

Lokovest

Lokovest bevat de gegevens van ondernemingen gekoppeld aan de vestiging(en). De databank van Lokovest wordt opgebouwd door gegevens uit de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) in te lezen. De dagelijkse bijwerkingen gebeuren via de verwerking van wijzigextracten. Bovendien wordt van alle gegevens een historiek bijgehouden.

Via uitgebreide zoekcriteria kunt u de gegevens en de toestand op een welbepaalde datum (nummer, naam, adres, rechtsvorm, rechtstoestand, functies, toelatingen, publicaties in het Belgisch Staatsblad …) van ondernemingen en vestigingseenheden opzoeken en consulteren. U kunt alle zoekresultaten en opvragingen exporteren naar extractiebestanden voor de opmaak van rapporten en mailings of voor het afleveren van beleidsondersteunende informatie.

steden en gemeenten werken met Lokovest als lokale databank van ondernemingen.

e-Loket Belastingen

De term e-Loket of elektronisch loket omvat een verzameling van thematische elektronische loketten voor lokale besturen. Zo is er ook het e-Loket Belastingen dat toegankelijk is via de website van uw bestuur. De burger/belastingplichtige kan op deze manier 24/24 en 7/7 zich informeren en bedienen via het elektronisch loket.

N~|icon_check~|elegant-themes~|outline

Toegankelijk

24/24 en 7/7 bruikbaar voor de burger
N~|icon_check~|elegant-themes~|outline

Integratie

Gelinkt met Unibel
N~|icon_check~|elegant-themes~|outline

Gebruiksvriendelijk

Werkt efficiënt en tijdbesparend

Interesse in een vrijblijvende demonstratie?

Ook interessant

BIBEL

BIBEL genereert beleidsinformatie die aan de volgende eigenschappen voldoet: systeemonafhankelijk, benaderbaar vanuit verschillende dimensies, benaderbaar op verschillende detailniveaus en dynamisch.

Module Leegstand - Neglect-X

Neglect-X automatiseert de inventarisatie en opvolging van leegstaande, verwaarloosde en verkrotte woningen. Het neemt bovendien de volledige verwerking van de “leegstandsheffing” voor zijn rekening.

Downloads

Events en opleidingen

Basisopleiding Unibel – dag 1

Basisopleiding Unibel dag 1: algemene Uniface functionaliteiten, registratie belastinggegevens, overnemen belastbare feiten

Basisopleiding Unibel – dag 2

Basisopleiding Unibel dag 2: extracties, codetabellen, kohieren, aanslagbiljetten

Basisopleiding Unibel – dag 3

Basisopleiding Unibel dag 3: inning, kohierlijsten, invorderingsdossiers (stop invordering, afbetalingsplan, collectieve documenten)

Basisopleiding Unibel – dag 1

Basisopleiding Unibel dag 1: algemene Uniface functionaliteiten, registratie belastinggegevens, overnemen belastbare feiten

Basisopleiding Unibel – dag 4

Basisopleiding Unibel dag 4: maningen, laatste waarschuwingen, dwangschriften, statuslijsten, totalisatielijst, werkopvolging

Basisopleiding Unibel – dag 2

Basisopleiding Unibel dag 2: extracties, codetabellen, kohieren, aanslagbiljetten

Basisopleiding Unibel – dag 3

Basisopleiding Unibel dag 3: inning, kohierlijsten, invorderingsdossiers (stop invordering, afbetalingsplan, collectieve documenten)

Basisopleiding Unibel – dag 4

Basisopleiding Unibel dag 4: maningen, laatste waarschuwingen, dwangschriften, statuslijsten, totalisatielijst, werkopvolging