Maandelijkse verhoging van 40 euro voor categorie 3 van het leefloon: persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste

11 juni 2018

Vanaf 01 juli 2018 wordt het bedrag voor het leefloon categorie 3 (persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste) als volgt verhoogd:

 • Basisbedrag: € 10.754,07
 • Leefloon op jaarbasis op 1 juli 2018: € 14.763,19
 • Leefloon op maandbasis op 1 juli 2018: € 1.230,27

Dat heeft tot gevolg dat eveneens de volgende bedragen wijzigen:

 • Installatiepremie
 • Equivalent leefloon categorie 3

Aangezien de tewerkstelling art. 60 een Vlaamse bevoegdheid is en men vanuit POD vanuit de Vlaamse Gemeenschap nog geen antwoord heeft ontvangen op hun vraag betreffende de verhoging van dit bedrag, blijft het bedrag art. 60 tewerkstelling voorlopig nog hetzelfde.

Naar aanleiding van deze verhoging werden de bedragen door ons aangepast in de parameters en bij u opgeladen voor zowel Leefloon, Installatiepremie als Artikel 60. Het barema art.60 wordt (momenteel) door ons niet aangepast.

Concreet betekent dit dat u:

Het indexatieprogramma start om de bedragen aan te passen in de betalingsplannen voor de cliënten. Op het ogenblik dat u dit programma start, mag niemand werken onder de toepassing Sociale Dienst en zorg ook voor een back-up van uw gegevens.

Opstart indexatieprogamma

Let op: voor u het indexatieprogramma start doet u er goed aan de niet-gehandtekende voorstellen met datum invoege 01/07/2018 of later na te kijken. Het is immers mogelijk dat er voorstellen zijn ingegeven met datum invoege 01/07/2018 of later, vooraleer de nieuwe bedragen werden ingegeven. Deze voorstellen bevatten dus nog de oude bedragen in het detailscherm. Door met “Wijzigen” door deze voorstellen te gaan, past het bedrag zich aan in het detailscherm van het voorstel en ook in het bijhorende uitsplitsings- en betaalplan. Het nieuwe bedrag in het detailscherm is onder andere noodzakelijk voor een correcte aanmaak van de formulieren B voor het leefloon. Deze formulieren worden opgemaakt bij handtekening van het voorstel en halen het bedrag op uit het detailscherm van het voorstel.

Start het indexatieprogramma met menupunt “3.19.1. Indexaanpassing”.

Via het indexatieprogramma kan zowel het leefloon als het equivalent leefloon geïndexeerd worden.

Om het programma te starten, moet de datum van indexwijziging ingevuld zijn (01/07/2018) en het steuntype waarvoor u het indexprogramma wilt laten lopen (dit is het steuntype dat in uw OCMW wordt gebruikt om de voorstellen Leefloon in te geven).

Als u dat wenst, kunt u ook een steuncode ingeven, het indexprogramma zal dan enkel de voorstellen/beslissingen verwerken die met het gekozen steuntype/steuncode zijn ingebracht. Als u steuncode per steuncode wilt verwerken, en niet het hele steuntype tegelijk, zorg er dan zeker voor dat u voor alle nodige steuncodes het programma laat lopen.

Belangrijk:

Als volgende stap moet u aangeven welke sociale uitkeringen u wilt indexeren. Standaard staan hier alle sociale uitkeringen aangevinkt. Gezien het hier enkel een verhoging betreft voor een specifieke leeflooncategorie dien je alle sociale uitkering af te vinken, zodat deze niet worden geïndexeerd.

Het programma zal u (naargelang de ingegeven selectiecriteria) een aantal vragen stellen. Hieronder een beschrijving van de mogelijke vragen:

 • Indexatie “geselecteerd steuntype” voor 01/07/2018?
  Door hier op [Ja] te klikken, werkt het programma verder. Mocht u zich vergist hebben in de selectie, dan kunt u hier nog op [Neen] klikken, waardoor het programma gestopt wordt.
 • Artikel 60 indexeren
  Als u enkel een steuntype hebt geselecteerd, bijvoorbeeld steuntype LL (leefloon), dan krijgt u deze vraag. Door op [Ja] te klikken, worden dus ook de beslissingen art.60 geïndexeerd; wanneer u op [Neen] klikt, worden deze beslissingen niet geïndexeerd.
 • Slechts 1 barema art.60 ingegeven voor 01/07/2018 Doorgaan?
  Doordat u slechts een nieuw bedrag hebt ingebracht voor de voltijdse tewerkstelling art.60, wordt deze melding gegeven. Gezien er op dit ogenblik geen aanpassingen zijn aan het bedrag voor Artikel 60 mag U  hier op [Neen] klikken.

Resultaat van het indexatieprogramma

Nadat het indexatieprogramma heeft gelopen, kunt u best een aantal dossiers grondig nakijken om het resultaat van de indexering te controleren.

Resultaat: in het betalingsplan worden de betaallijnen aan cliënt (of derde in geval van endossering) met een datum gelijk of na 01/07/2018 aangepast aan de nieuwe barema’s. Naargelang de status van de betaallijnen, krijgt u het volgende resultaat:

 • Betaallijn met status blanco: dit voorstel is nog niet gehandtekend, maar de nieuwe bedragen worden al in het betaalplan gezet.
 • Betaallijn met status 1: de betaallijn wordt herwerkt, krijgt het nieuwe bedrag, ook alle volgende betalingen krijgen het nieuwe bedrag.
 • Betaallijn met status 2: de status 2 blijft behouden en voor dezelfde maand wordt een extra lijn voorzien in het betaalplan met het supplement bedrag. Deze nieuwe lijn krijgt status 1 en kan dus ook op een betaallijst geselecteerd worden.
 • Betaallijn met status 3: er wordt voor dezelfde maand een nieuwe lijn aangemaakt met het supplement bedrag, deze lijn krijgt status 1 en kan op betaallijst geselecteerd worden.

Gevolgen voor aangifte Leefloon

Zoals bij de voorgaande aanpassingen van de basisbedragen of indexeringen zal het ministerie de bovenvermelde barema’s automatisch aan de index aanpassen. In principe moeten geen nieuwe gegevens opgestuurd worden tenzij voor de voltijdse tewerkstelling artikel 60§7.

Voor de reeds aangemaakte en nog niet door POD aanvaarde formulieren B leefloon die op 01/07/2018 of later in voege treden:

 • ofwel past u de bedragen in de formulieren zelf aan en verstuurt u die daarna naar POD (let op: in het betaalplan blijven op deze manier de oude bedragen staan);
 • ofwel brengt u nieuwe beslissingen in, handtekent u die en verstuurt u het nieuw aangemaakte formulier B naar POD.