Informa: Pleegzorg en de jaarlijkse vakantie

In het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2020 verscheen het Koninklijk besluit van 20 december 2019 tot wijziging van de artikelen 16,18,20,21,41,43 en 68 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.

Dit KB, dat toegepast wordt in de lokale besturen die voor de contractuelen kozen voor de vakantieregeling privé-sector, bepaalt nu dat de periodes die in de Wet op de Arbeidsovereenkomsten voorzien zijn voor pleegzorg voortaan ook meetellen voor het toekennen van vakantiedagen en vakantiegeld.

Dit is van toepassing vanaf het vakantiedienstjaar 2019 en dus van toepassing voor de vakantiedagen 2020 en het vakantiegeld dat wordt uitbetaald in 2020.