Output jaaroverzichten Consultatietool

19 januari 2018

De laatste week van februari zult u in de Consultatietool onder de rubriek “Output jaaroverzichten” volgende documenten terugvinden.

Aanvraagformulieren vakbondspremies

Het gaat hier om een formulier voor elk personeelslid dat bij uw bestuur in dienst was in het jaar 2017. Deze formulieren worden geprint in de eerste week van maart zodat wij u dit tijdig kunnen bezorgen. Dit formulier moet u conform de onderrichtingen, die elk jaar gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, vóór 31 maart opsturen naar het privé-adres van de personeelsleden.

Belastingsfiches en jaaroverzichten

Het drukwerk van deze fiches en overzichten start ook begin maart.

Overzichtslijsten arbeidsongevallenverzekering

Heel wat klanten nemen de werkgeversbijdragen mee op in de verzekering.

Aangezien de definitieve werkgeversbijdragen voor het vierde kwartaal 2017 slechts gekend zijn na de kwartaalaangifte zullen wij deze lijsten aanmaken in de laatste week van februari.
Zo hebt u onmiddellijk correcte lijsten.

Als u deze lijsten toch vroeger wilt dan moet u er rekening mee houden dat de werkgeversbijdragen voor het vierde kwartaal 2017 niet zullen kloppen. De tweede pensioenpijler voor de contractuelen bijvoorbeeld zal dan niet mee verwerkt zijn.
In dat geval zullen wij u wel na de kwartaalaangifte nieuwe lijsten ter beschikking stellen met dus andere bijdragen dan de voorlopige.