Informa: nieuwe inhoudingscode voor vrijwillig aanvullend pensioen

Bij de wet van 6 december 2018 tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen (BS 27 december 2018) werd de mogelijkheid voorzien om als personeelslid zelf te kiezen voor een aanvullend pensioen.

Hiervoor sluit het personeelslid zelf een overeenkomst af met een verzekeraar maar het is wel de werkgever die de bijdrage van het personeelslid doorstort naar de verzekeraar.

De sleutelformule voor het berekenen van de maandelijkse bedrijfsvoorheffing voorziet nu dat de bedrijfsvoorheffing verminderd mag worden met een bedrag gelijk aan 30 % van de maandelijkse bijdrage voor dit pensioenplan.

Daarom is het dan ook noodzakelijk dat u deze inhouding doorgeeft in de maandelijkse loonberekening.

Omdat dit ook op een aparte code moet worden aangegeven in de jaarlijkse Belcotax-aangifte hebben wij hiervoor een nieuwe inhoudingscode VAP voorzien.

Op deze inhoudingscode geeft u het bedrag door dat u maandelijks wenst af te trekken.

Dit bedrag wordt afgetrokken van het nettoloon en u stort dit dan zelf door naar de door het personeelslid gekozen verzekeringsmaatschappij.
Als het nettoloon onvoldoende is dan zullen wij de inhouding beperken tot dit nettoloon.

Bij de eerstvolgende release van Cevips zullen wij ook voorzien dat u de gekozen verzekeraar van het personeelslid zult kunnen meegeven.
De naam van deze verzekeraar moet immers worden doorgegeven in de Belcotax-aangifte.

Er zijn een zeer beperkt aantal personeelsleden die van dit systeem reeds gebruik hebben gemaakt in 2019 en waarbij de inhoudingscode PGR werd gebruikt.
Door deze code te gebruiken is ook alles correct verlopen wat de bedrijfsvoorheffing betreft en dat zal ook correct op de belastingsfiche worden vermeld. U hoeft dit dus niet te regelen.
De besturen die dit in 2019 reeds doorgaven zullen door ons gecontacteerd worden zodat wij de juiste verzekeraar kennen.

Hier vindt u ook de P-20 tabellen terug die u moet inlezen om deze nieuwe inhoudingscode te kunnen gebruiken.