Informa: Aanpassing bedrag kilometervergoeding bij dienstverplaatsingen vanaf 1 juli 2019

9 juli 2019

Op de website van de Vlaamse gemeenschap staat het nieuwe bedrag vermeld dat de lokale en provinciale besturen moeten toepassen vanaf 1 juli 2019.

Voortaan gelden volgende bedragen:

  • Dienstverplaatsingen met een gemotoriseerd voertuig: 0,3610 euro per kilometer.
  • Bij carpooling kan de kilometervergoeding voor de bestuurder verhoogd worden met 0,1805 euro per kilometer.
  • Dienstverplaatsingen met de fiets: 0,1842 euro per kilometer.

Voor de hulpverleningszones kan de raad een terugbetaling voorzien voor de reiskosten die echter niet hoger mag zijn dan het bedrag dat van toepassing is op het personeel van de federale overheid.
Dit bedrag bedraagt vanaf 1 juli 2019 0,3653 euro.
Dit bedrag staat vermeld in de Omzendbrief nr. 673 van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie (BS, 27 juni 2019).