Informa: Fiscale vrijstelling vrijwillige brandweer

18 maart 2019

In het Belgisch staatsblad van 18 maart 2019 verscheen de Wet van 1 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde ten behoeve van de vrijwilligers bij de korpsen van de openbare brandweer en bij de civiele bescherming het fiscaal vrijgesteld bedrag te verhogen.

De vergoedingen die vanaf 1 januari 2019 worden uitbetaald aan de vrijwilligers worden voortaan vrijgesteld ten belope van 6 120,00 euro.