Cumul van een parlementair mandaat met een ander openbaar mandaat

In het Belgisch Staatsblad van 16 januari  2019 verscheen een bericht in verband met deze cumul.
In 2019 mag een parlementair nog 63 644,02 euro (reeds geïndexeerd) bijverdienen voor een ander openbaar mandaat.

Elk mandaat dat men naast het parlementair mandaat uitoefent in een openbare of particuliere instelling als vertegenwoordiger van het Rijk, van een gemeenschap, van een gewest, van een provincie of van een gemeente, zal voor 2019 als een bezoldigd mandaat beschouwd worden als het een maandelijks bruto belastbaar inkomen oplevert van 727,33 euro.