Disclaimer

Privacy

Persoonsgegevens die Cevi via zijn websites verkrijgt, worden opgenomen in een databank van Cevi NV, Bisdomplein 3, 9000 GENT, met het oog op de organisatie van onze activiteiten en om u op de hoogte te houden van initiatieven. De wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft u het recht uw gegevens in te zien en indien nodig te verbeteren of te verwijderen. Als u wilt dat uw gegevens niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden, laat u dat via e-mail weten aan het Cevi Contact Center.

Copyright

De sitebezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie eigendom is en blijft van Cevi en van de betrokken informatieaanbieders.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de Cevi-sites worden door het auteursrecht beschermd: reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij daarvoor vooraf goedkeuring werd verkregen bij Cevi NV.

Sommige namen, tekens of logo’s die op deze website of op de websites van de informatieleveranciers worden gebruikt, zijn geregistreerde (en aldus beschermde) handelsmerken.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw comfort aangeboden. Cevi is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

X
X