Sociale Dienst

Cliëntenonthaal en trajectopvolging (COT)

De toepassing ‘Cliëntenonthaal en trajectopvolging’ van Cevi/Logins heeft een dubbel doel. Via deze module kunt u enerzijds uw loketten, wachtzaal en spreekkamers beheren, en anderzijds het volledige traject van de aanvragen opvolgen. Het ondersteunt een elektronisch dossier der aanvragen.

Het programma ondersteunt ook de balie of het loket. Cliënten kunnen eenvoudig (via eIK, KSZ …) ingeschreven worden, met een beperkte hulpvraag die later in detail uitgewerkt kan worden. Het onthaal beschikt over een aantal interessante loketfuncties (is de cliënt hier eerder geweest, wie is zijn dossierbeheerder …) en kan de cliënt verder toewijzen aan een medewerker. Eenvoudige vragen kunnen ook volledig afgewerkt worden aan het loket zelf.

Volg het traject of de aanvraag van de cliënt gemakkelijk op

 • Historiek contacten: elk contact met de cliënt of met een vertegenwoordiger van de cliënt kan op een tijdslijn bekeken worden.
 • Opvolging: communicatie met collega’s waarbij de “to do’s” voor intern gebruik worden bijgehouden; registratie van zelf uit te voeren taken (bijvoorbeeld opvolging gpmi).
 • Contactpersonen en instellingen: dit bevat gegevens over externe contactpersonen of instellingen zoals de mutualiteit, advocaat, nutsbedrijven, huisbaas, zorgverzekering …
 • Sociaal verslag voor de Raad.

Onderbouw het onderzoek van de aanvraag van de cliënt

 • KSZ sociaal onderzoek: vraag dit op zonder dat een dossiernummer reeds gekend is, zowel voor de cliënt als voor de andere gezinsleden
 • Simulatie leefloon: ontvang op het moment van de intake, aan de hand van de beschikbare gegevens, een beeld van het bedrag aan steun dat de cliënt zal ontvangen.
 • Betalingen: krijg meteen een beeld van de betalingen, zoals de uittreksels van de bank.
 • Betalingen in wacht: krijg een duidelijk overzicht van betalingen in wacht die een bijkomend onderzoek vereisen.
 • Schulden aan het OCMW: krijg een overzicht van de openstaande schuld aan het OCMW en van de openstaande facturen van derden, evenals een eventueel afbetalingsplan.
 • Recht op steun: krijg een beeld van waar de cliënt recht op heeft in een bepaalde periode.
 • Principiële ten laste names: krijg een overzicht van de beslissingen in het dossier van de cliënt waarbij er door het OCMW wordt tussengekomen in de kosten.
 • Budgetinventaris: bouw snel een inventaris van inkomsten en uitgaven van de cliënt.

Module COT+

De toepassing COT (Cliëntenonthaal en Trajectopvolging) ondersteunt het beheer van uw loketten, wachtzaal en spreekkamers.  Daarnaast volgt u er het volledige traject van de cliënt mee op, van de aanvragen tot en met de effectieve dienstverlening. De COT+ release zorgt voor een verhoogde integratie met de thuisdiensten en woonzorgcentra.

Dankzij COT+ kunnen de medewerkers van de thuisdiensten of woonzorgcentra nu op een efficiënte manier de NH-COT module gebruiken (aanvraag registreren, wachtlijst beheren, contacten bijhouden …).

Interesse in een vrijblijvende demonstratie?

Ook interessant

Smartbudget

Met NH-Smartbudget kunnen de maatschappelijk werkers op een efficiënte en gestructureerde manier de betalingen van de dossiers financiële steun (zoals betaling huishuur, schuldaflossing, vaste kosten …) uitvoeren en beheren, los van de toepassing NH-Sociale Dienst.

[ddownload id=”34230″ style=”icon_link2″]

Beheertool GPMI-contract

Een nieuw werkinstrument voor de maatschappelijk werker voor de opbouw en de opvolging van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI). De tool is een uitbreiding op het individuele dossier van de cliënt en maakt het mogelijk de verschillende aspecten van het GPMI te beheren.

[ddownload id=”34161″ style=”icon_link2″]

Beheer Subsidiestromen

De module NH – Beheer Subsidiestromen zorgt voor een automatische controle tussen de aangevraagde en de ontvangen subsidies voor leefloon en equivalent leefloon.

[ddownload id=”34233″ style=”icon_link2″]

Stavingsdocumenten

Uw maatschappelijk werkers en administratieve dienst beschikken met onze New Horizon- toepassingen Sociale Dienst, Cliëntonthaal en Trajectopvolging (COT en COT+) en Budget over krachtige instrumenten om hun dagelijkse werking efficiënt te organiseren. Met deze nieuwe module Stavingsdocumenten sociale dienst vermindert u zowel de papierberg als de zoektijd naar het juiste document.

[ddownload id=”34235″ style=”icon_link2″]

Downloads

[ddownload_list categories=”sociale-dienst-zb” exclude_tags=”toonniet” style=”cevi”]

Events en opleidingen

[add_eventon_el event_count=”5″ number_of_months=”12″ event_type_2=”39″ hide_so=”yes” show_limit=”yes”]