Vergunningen.NET

Vergunningen.NET is de nieuwe, webgebaseerde toepassing voor vergunningen. Ze omvat zowel het luik ruimtelijke ordening (RO) als milieu. Het is dan ook in deze toepassing dat het vanaf 1 januari 2018 mogelijk wordt om een omgevingsvergunningaanvraag te registreren en te behandelen.

Een aanvraag voor een Omgevingsvergunning die ingediend werd via het Omgevingsloket wordt automatisch gecreëerd in Vergunningen.NET voor de verdere behandeling ervan. Verschillende stappen van de behandeling die geregistreerd worden in Vergunningen.NET zoals de verklaring van volledig en ontvankelijkheid, het opstarten van openbaar onderzoek … worden telkens terug gesynchroniseerd naar het Omgevingsloket zodat de aanvrager zijn project kan opvolgen.

Vergunningen.NET genereert alle administratieve documenten die u nodig hebt, zoals het resultaat van volledigheid en de verschillende vergunningsformulieren. Die kunt u bovendien naar wens aanpassen. In combinatie met een ingebouwd GIS-systeem wordt uw vergunningensysteem verder uitgebouwd tot een efficiënt en praktisch beheer- en beleidsinstrument.

N

Webtoepassing, onbeperkt raadplegen binnen uw bestuur

N

Eenmalige installatie met automatische updates

N

Uitwisseling met Digitaal Omgevingsloket Ruimte Vlaanderen

N

Zelfde registratie en behandeling als CeviRO/CeMOS maar in een moderne toepassing

N

Eén database voor alle vergunningen

N

Mogelijkheid voor organiseren en visualiseren openbaar onderzoek

N

Integratie met eigen LoGIS-systeem en compatibel met andere GIS-leveranciers

N

Mogelijkheid tot gebruik van standaarddocumenten

N

Ingebouwde bijlagenmodule

N

Ingebouwde takenlijst per behandelaar

N

Koppeling met Cobra en andere notuleringspakketten

N

Koppeling met authentieke bronnen zoals Rijksregister, KBO en CRAB

GIS in een gemeentebestuur

Cevi en Logins hebben veel ervaring met de invoering van geografische informatiesystemen (GIS) bij lokale besturen. Geen standaard totaalpakket, maar een systeem dat is afgestemd op uw wensen en behoeften. U werkt met een enthousiast team ervaren mensen. Zij staan in voor de installatie, de opleiding en uiteraard de ondersteuning achteraf.

Waar wordt GIS ingezet?

GIS kan worden ingezet bij een breed spectrum aan processen in een gemeentebestuur. Onder meer ter ondersteuning van het beleid of voor beheer van bijvoorbeeld adressen, groenvoorzieningen, rioleringen en leidingen. Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste modules in ons aanbod. Die modules zijn afgestemd op een bepaalde gebruikersgroep en speciaal ontwikkeld voor de Vlaamse markt. Daarnaast zijn onze GIS oplossingen beschikbaar voor verschillende types gebruikers. Er zijn verschillende oplossingen beschikbaar van een eenvoudige raadpleegmodule tot een GIS voor een beheerder.

Basismodule

Het adressenbeheer volgens CRAB (centraal referentie adressenbestand) is een standaard onderdeel van onze basismodule. Deze module bevat essentiële functies voor de beheerder. Zo biedt deze module u bijvoorbeeld de mogelijkheid een gemeentebrede kaartenbibliotheek op te bouwen.

Begraafplaatsenbeheer

Met deze toepassing, gekoppeld aan uw administratieve oplossing voor begraafplaatsenbeheer, visualiseert en beheert u vanaf uw pc de gegevens over de begraafplaatsen in uw gemeente. Heel eenvoudig krijgt u een overzicht van de graven volgens type of volgens de vervaldag van een concessie. De gegevens kunnen op uw verzoek via het internet of op een zuil op de begraafplaats ontsloten worden, zodat een bezoeker een graf kan zoeken, waarna de route naar het graf wordt weergegeven.

Inname Openbaar Domein (GIPOD)

Wegenwerken, nutswerken, manifestaties en andere activiteiten op het openbaar domein kunnen heel wat hinder veroorzaken. Geïntegreerd in de toepassing Vergunningen.NET zorgt de module GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein) voor een volledige afhandeling van deze activiteiten. Dit van bij de aanvraag tot het afleveren van vergunningen en het doorgeven ervan aan het GIPOD- uitwisselingsplatform van Vlaanderen.

Omgevingsvergunning

Volledig geïntegreerd met de administratieve toepassing geeft de module voor omgevingsvergunning (voorheen RO en Milieu)  heel uitgebreide mogelijkheden voor het in kaart brengen, bevragen en analyseren van alle ruimtelijke en milieutechnische  aspecten van uw grondgebied. Alle nodige tools zijn beschikbaar om te voldoen aan Vlaamse GIS-verplichtingen zoals plannenregister, het  register onbebouwde percelen (ROP) of OVAM.

Kadaster

Kadaster.NET is een webapplicatie rondom de databank van de kadastrale leggers. Deze toepassing kan onbeperkt gebruikt worden in het bestuur en werkt zowel stand-alone als geïntegreerd in andere toepassing zoals GIS, Vergunningen of Belastingen. In Kadaster.NET zijn tevens extra opzoekmogelijkheden en combinaties van opzoekingen voorzien, zoals op KI, oppervlakte, woonplaats eigenaar, e.d. Ook het historisch opzoeken van percelen is mogelijk.

De actuele gegevens raadplegen via de Consultimmo-services van het Magda-platform zal mogelijk zijn wanneer het bestuur over de nodige machtigingen beschikt.

Groenbeheer

De module groenbeheer is speciaal ontwikkeld voor de gemeentelijke technische dienst voor het ingeven van de groeninventaris, zoals de bomen, grasperken en bermen.Ook de uit te voeren werken kunnen in kaart worden gebracht en gekoppeld aan de planning in uw groenbeheer.

Technische diensten

Voor de technische diensten van openbare besturen biedt Cevi oplossingen voor planning van werken, opvolgen van werken, magazijnbeheer, inventarisatie en beheer van openbaar domein en binnenkort inname van openbaar domein.

CeWOP

CeWOP, de Cevi toepassing voor de planning en opvolging van werken, behandelt de volledige flow. Die loopt vanaf de interne aanvraag voor een werk tot het creëren van een werkopdracht, het inplannen van de verschillende taken en het berekenen van de geleverde prestaties. Medewerkers kunnen werken aanvragen en de technische diensten kunnen deze aanvragen omzetten in werkopdrachten. Daarbij kunnen ze de werklast, de uitvoerende ploeg of medewerker en de benodigde materialen uit het magazijn vastleggen.

In de planningsmodule worden de medewerkers en hun rollend materiaal ingepland, een koppeling met de eigen module voor uurregeling is daarbij mogelijk. Wanneer de planning en de uitvoering voltooid zijn, kunnen de prestaties van elke opdracht berekend worden.

CeMag

De Cevi toepassing voor magazijnbeheer, CeMag, is de ideale webtoepassing om een centraal magazijnbeheer uit te bouwen in een openbaar bestuur. U volgt van bestellingen en leveringen op, met integratie naar het boekhoudpakket van Cevi. U beheert de stock met minimum- en maximumvoorraden die automatisch gemeld worden, en de magazijnaanvragen uit de werkopvolging.

CeInvent

Als derde luik van de technische dienstensuite van Cevi is er het inventarisatiepakket CeInvent. Binnen deze toepassing worden verschillende elementen van het openbaar domein geïnventariseerd en beheerd. CeInvent bestaat uit volgende onderdelen:

  • Met de CeInvent Volkstuintjes kan het contractbeheer gedaan worden van alle percelen van een volkstuintjessite.
  • Voor CeInvent Trage Wegen wordt het datamodel van het wegenregister toegepast, aangevuld met extra beheersmogelijkheden voor de lokale besturen.
  • CeInvent Groen, is de toepassing waarin het beheer van bomen, bermen, pantvakken of andere groenelementen kan gebeuren. De beheersmodule simuleert de kosten voor verschillende onderhoudsvormen (intensief/extensief) en berekent de kosten voor de gekozen onderhoudsvorm.
  • Recent is CeInvent Markten toegevoegd aan de CeInventtoepassing. Met deze toepassing wordt de juiste standplaats voor elke marktkramer gekozen en worden de betalingen en deelnemersbewijzen (vergunningen) gegenereerd en beheerd.

Interesse in een vrijblijvende demonstratie?

Ook interessant

Geoloketservice

In een geoloket wordt informatie in de vorm van een kaart getoond op een webpagina. Dat is een heel intuïtieve manier van gegevens presenteren en bevragen. Een kaartje zegt tenslotte meer dan 1 000 woorden. 

Notarisattestenloket

Het Notarisattestenloket is een gebruiksvriendelijke webtoepassing waarin u het attest initieel opmaakt via een GIS-link, de verwerking en afhandeling van de attesten opvolgt, de gegevens van de notaris beheert en de facturatie regelt.

Events en opleidingen

Opleiding Analyses uitvoeren met ArcMap

Breng uw kennis van ArcGIS naar een hoger niveau door te leren hoe betrouwbare resultaten te krijgen uit verschillende type analyses

Opleiding Aan de slag met Geocortex Essentials

In deze cursus gaat u van start met het configureren van de bouwblokken van Geocortex Essentials.

Opleiding Aan de slag met ArcGIS Pro in Vlaanderen

Leer werken met de nieuwe desktop-toepassing van Esri, ArcGIS Pro, en bereid u voor op de transitie van ArcMap naar ArcGIS Pro

Opleiding Aan de slag met ArcGIS Pro in Vlaanderen

Leer werken met de nieuwe desktop-toepassing van Esri, ArcGIS Pro, en bereid u voor op de transitie van ArcMap naar ArcGIS Pro

Opleiding Aan de slag met ArcGIS Pro in Vlaanderen

Leer werken met de nieuwe desktop-toepassing van Esri, ArcGIS Pro, en bereid u voor op de transitie van ArcMap naar ArcGIS Pro

Opleiding Inleiding tot ArcMap

In deze zeer complete beginnerscursus worden de verschillende mogelijkheden en functionaliteiten van ArcMap aangereikt