Belastingen

Provinciebelastingen

De provinciebesturen van Oost- en West-Vlaanderen doen al meer dan 25 jaar een beroep op Cevi voor de automatisering van hun provinciebelastingen. Cevi voert als servicebureau alle werkzaamheden uit voor de inkohiering en inning van meer dan een miljoen kohierartikels per jaar.

Het provinciebestuur kan de gearchiveerde gegevens heel eenvoudig opzoeken en raadplegen.

Voor de provinciebelastingen Gezinnen en Bedrijven verzekert Cevi de volgende diensten op maat van de provinciebesturen:

  • Aangiften opmaken en versturen
  • Kohieren opmaken
  • Alle werkzaamheden uitvoeren in het kader van de procedure voor ambtshalve inkohieringen
  • Aanslagbiljetten opmaken en versturen
  • Betalingen opvolgen
  • Oninbaarstellingen en terugbetalingen uitvoeren
  • Maningen, aangetekende herinneringen, aanmaningsbrieven en dwangschriften opmaken voor de gerechtsdeurwaarder
  • Afgewerkte kohieren archiveren

Naast deze dienstverlening kunnen de provinciebesturen de toepassing Simbel gebruiken om op een flexibele manier de toekomstige opbrengst van een belasting te berekenen en te simuleren.

N~|icon_check~|elegant-themes~|outline

Op maat

Het basispakket met maatmodule(s), die volledig op maat van uw belastingreglement voorzien zijn.
N~|icon_check~|elegant-themes~|outline

e-Loket

De burger kan online een aanvraag, aangifte of melding invullen.
N~|icon_check~|elegant-themes~|outline

Authentieke bronnen

Belastingdocumenten altijd naar het juiste adres dankzij een link met Rijksregister en KBO

Interesse in een vrijblijvende demonstratie?

Ook interessant

BIBEL

BIBEL genereert beleidsinformatie die aan de volgende eigenschappen voldoet: systeemonafhankelijk, benaderbaar vanuit verschillende dimensies, benaderbaar op verschillende detailniveaus en dynamisch.

Downloads

Events en opleidingen

Basisopleiding Unibel – dag 1

Basisopleiding Unibel dag 1: algemene Uniface functionaliteiten, registratie belastinggegevens, overnemen belastbare feiten

Basisopleiding Unibel – dag 2

Basisopleiding Unibel dag 2: extracties, codetabellen, kohieren, aanslagbiljetten

Basisopleiding Unibel – dag 3

Basisopleiding Unibel dag 3: inning, kohierlijsten, invorderingsdossiers (stop invordering, afbetalingsplan, collectieve documenten)

Basisopleiding Unibel – dag 1

Basisopleiding Unibel dag 1: algemene Uniface functionaliteiten, registratie belastinggegevens, overnemen belastbare feiten

Basisopleiding Unibel – dag 4

Basisopleiding Unibel dag 4: maningen, laatste waarschuwingen, dwangschriften, statuslijsten, totalisatielijst, werkopvolging

Basisopleiding Unibel – dag 2

Basisopleiding Unibel dag 2: extracties, codetabellen, kohieren, aanslagbiljetten

Basisopleiding Unibel – dag 3

Basisopleiding Unibel dag 3: inning, kohierlijsten, invorderingsdossiers (stop invordering, afbetalingsplan, collectieve documenten)

Basisopleiding Unibel – dag 4

Basisopleiding Unibel dag 4: maningen, laatste waarschuwingen, dwangschriften, statuslijsten, totalisatielijst, werkopvolging