Informa: Wijziging voor de hulpverleningszones vanaf 1 oktober 2018

Vanaf 1 oktober 2018 wordt het drempelbedrag voor de regelmatige prestaties van de vrijwilligers aangepast naar aanleiding van de indexverhoging.

Het bedraagt voortaan 1 100,49 euro per kwartaal.