Informa: belastbaar voordeel bedrijfswagens vanaf 1 januari 2020

16 januari 2020

De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer berekent elk jaar de gemiddelde CO2-uitstoot.
Deze gemiddelde CO2-uitstoot voor het jaar 2020 werd nu vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 3 december 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (B.S., 11 december 2019).
Hier vindt u een overzicht van de CO2-percentages die u moet toepassen vanaf 1 januari 2020.

Dieselmotor Benzine-LPG- of aardgasmotoren
< 76 g/km 4% < 96 g/km 4%
76 – 91 g/km 5,5% – 0,1% per 1 g/km minder dan 91 g/km 96 – 111 g/km 5,5% – 0,1% per 1 g/km minder dan 111 g/km
91 – 215 g/km 5,5% + 0,1% per 1 g/km meer dan 91 g/km 111 – 234 g/km 5,5% + 0,1% per 1 g/km meer dan 111 g/km
> 215 g/km 18% > 234 g/km 18%

Voor het overige blijft de formule om het voordeel te berekenen ongewijzigd.
Deze formule is: Cataloguswaarde van de wagen x percentage afhankelijk van de eerste inschrijving van het voertuig x CO2 percentage (zie tabel) x 6/7.

Hieronder vindt u nogmaals de percentages die u in deze formule moet toepassen.

Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig (een begonnen maand telt voor een volledige maand) Percentage van de cataloguswaarde die in rekening wordt gebracht
Van 0 tot 12 maanden 100 %
Van 13 tot 24 maanden 94 %
Van 25 tot 36 maanden 88 %
Van 37 tot 48 maanden 82 %
Van 49 tot 60 maanden 76 %
Vanaf 61 maanden 70 %

Het minimumbedrag voordeel bedraagt 1 340,00 euro.

Deze 2 tabellen kunt u inladen in Cevips via “Loonverwerking CCentraal”“Inladen CCentraal tabellen”.