Verjaarde kwartalen DmfA/DmfAPPL-aangifte

26 juni 2018

Vanaf 1 juli 2018 zal de RSZ strikter toezien op de aangifte van verjaarde kwartalen.

Als een wijzigende aangifte betrekking heeft op een verjaard kwartaal en ze bevat een gedeeltelijke terugbetaling van aan de RSZ betaalde bijdragen dan zal dit door de RSZ enkel aanvaard kunnen worden mits dit gestaafd wordt door een duidelijke vermelding in deze aangifte.

Er moet dan verwezen worden naar het concrete document dat de verjaring tot terugbetaling van de bijdragen heeft gestuit.
Dat kan bijvoorbeeld een inspectieverslag zijn, een dagvaarding, een vonnis/arrest of nog een andere beslissingsdocument.

Mogen wij vragen dat als u een regelende aangifte doorvoert over een verjaard kwartaal (huidig kwartaal – 3 jaar) waarbij u bijdragen terugvraagt aan de RSZ, ons via personeelsbeheer@cevi.be laat weten welke staving wij in de aangifte moeten vermelden.

Deze staving is heel belangrijk want van zodra een aangifte 1 terugvordering bevat naast andere regelingen, dan zullen zonder staving ook alle andere regelingen geweigerd worden.