Verhoging van de basisbedragen Leefloon voor samenwonenden en alleenstaanden vanaf 1 juli 2019

25 juni 2019

Vanaf 01 juli 2019 wordt het bedrag voor het leefloon categorie 1 (samenwonend persoon) en categorie 2 (alleenstaand persoon) als volgt verhoogd:

  Basisbedrag Jaarbedrag op 01/07/2019 Maandbedrag op 01/07/2019
Categorie 1
(samenwonend)
5 306,24 euro 7 429,80 euro 619,15 euro
Categorie 2
(alleenstaand)
7 959,38 euro 11 144,72 euro 928,73 euro

 

De categorie 3 (persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste) werd reeds verhoogd in juli 2018. Voor deze categorie gelden op 01/07/2019 nog dezelfde bedragen.

Naar aanleiding van deze verhoging werden de bedragen door ons aangepast in de parameters en bij u opgeladen voor zowel Leefloon als Equivalent Leefloon.

Wat moet u zelf doen?
Start het indexatieprogramma om de bedragen aan te passen in de betalingsplannen voor de cliënten. Op het ogenblik dat u dit programma start, mag niemand werken onder de toepassing Sociale Dienst en zorg ook voor een back-up van uw gegevens.

Opstart indexatieprogamma

Let op: voor u het indexatieprogramma start doet u er goed aan de niet-gehandtekende voorstellen met datum invoege 01/07/2019 of later na te kijken. Het is immers mogelijk dat er voorstellen zijn ingegeven met datum invoege 01/07/2019 of later, vooraleer de nieuwe bedragen werden ingegeven. Deze voorstellen bevatten dus nog de oude bedragen in het detailscherm. Door met “Wijzigen” door deze voorstellen te gaan, past het bedrag zich aan in het detailscherm van het voorstel en ook in het bijhorende uitsplitsings- en betaalplan. Het nieuwe bedrag in het detailscherm is onder andere noodzakelijk voor een correcte aanmaak van de formulieren B voor het leefloon. Deze formulieren worden opgemaakt bij handtekening van het voorstel en halen het bedrag op uit het detailscherm van het voorstel.

Start het indexatieprogramma met menupunt “3.19.1. Indexaanpassing”.

Via het indexatieprogramma kan zowel het leefloon als het equivalent leefloon geïndexeerd worden.

Om het programma te starten, moet de datum van indexwijziging ingevuld zijn (01/07/2019) en het steuntype waarvoor u het indexprogramma wilt laten lopen (dit is het steuntype dat in uw OCMW wordt gebruikt om de voorstellen Leefloon in te geven).

Als u dat wenst, kunt u ook een steuncode ingeven, het indexprogramma zal dan enkel de voorstellen/beslissingen verwerken die met het gekozen steuntype/steuncode zijn ingebracht. Als u steuncode per steuncode wilt verwerken, en niet het hele steuntype tegelijk, zorg er dan zeker voor dat u voor alle nodige steuncodes het programma laat lopen.

Belangrijk:

Als volgende stap moet u aangeven welke sociale uitkeringen u wilt indexeren. Standaard staan hier alle sociale uitkeringen uitgevinkt. Aangezien het hier enkel een verhoging betreft voor de leefloon categorie 1 en 2 moeten alle sociale uitkeringen uitgevinkt staan, zodat deze niet worden geïndexeerd.

Het programma zal u (naargelang de ingegeven selectiecriteria) een aantal vragen stellen.

Deze vragen zijn anders dan bij een indexering waarbij alle leeflooncategorieën worden aangepast! Bij de verhoging leefloon voor de categorie 1 en 2 worden geen vragen gesteld die te maken hebben met artikel 60.

Hieronder een beschrijving van de mogelijke vragen:

 • Indexatie “geselecteerd steuntype” voor 01/07/2019?
  Door hier op [Ja] te klikken, werkt het programma verder. Mocht u zich vergist hebben in de selectie, dan kunt u hier nog op [Neen] klikken, waardoor het programma gestopt wordt.
 • Artikel 60 indexeren
  Deze vraag wordt alleen gesteld wanneer u niet over een recente patch beschikt. U antwoordt [Neen] op deze vraag; de bedragen voor artikel 60 wijzigen niet op 01/07/2019.
 • Slechts 1 barema art.60 ingegeven voor 01/07/2019 Doorgaan?
  Deze vraag wordt alleen gesteld wanneer u niet over een recente patch beschikt. U antwoordt [Neen] op deze vraag; de bedragen voor artikel 60 wijzigen niet op 01/07/2019.

Resultaat van het indexatieprogramma

Nadat het indexatieprogramma heeft gelopen, kunt u best een aantal dossiers grondig nakijken om het resultaat van de indexering te controleren.

Resultaat: in het betalingsplan worden de betaallijnen aan cliënt (of derde in geval van endossering) met een datum gelijk of na 01/07/2019 aangepast aan de nieuwe barema’s. Naargelang de status van de betaallijnen, krijgt u het volgende resultaat:

 • Betaallijn met status blanco: dit voorstel is nog niet gehandtekend, maar de nieuwe bedragen worden al in het betaalplan gezet.
 • Betaallijn met status 1: de betaallijn wordt herwerkt, krijgt het nieuwe bedrag, ook alle volgende betalingen krijgen het nieuwe bedrag.
 • Betaallijn met status 2: de status 2 blijft behouden en voor dezelfde maand wordt een extra lijn voorzien in het betaalplan met het supplement bedrag. Deze nieuwe lijn krijgt status 1 en kan dus ook op een betaallijst geselecteerd worden.
 • Betaallijn met status 3: er wordt voor dezelfde maand een nieuwe lijn aangemaakt met het supplement bedrag, deze lijn krijgt status 1 en kan op betaallijst geselecteerd worden.

Gevolgen voor aangifte Leefloon

Zoals bij de voorgaande aanpassingen van de basisbedragen of indexeringen zal het ministerie de bovenvermelde barema’s automatisch aan de index aanpassen. In principe moeten geen nieuwe gegevens opgestuurd worden.

Voor de reeds aangemaakte en nog niet door POD aanvaarde formulieren B leefloon die op 01/07/2019 of later in voege treden:

 • ofwel past u de bedragen in de formulieren zelf aan en verstuurt u die daarna naar POD (let op: in het betaalplan blijven op deze manier de oude bedragen staan);
 • ofwel brengt u nieuwe beslissingen in, handtekent u die en verstuurt u het nieuw aangemaakte formulier B naar POD.