Uitsplitsing loonberekening december 2018

Voor de boekhouding worden er in de maand december automatisch twee boekingsbestanden klaargezet. Het eerste boekingsbestand bevat alle betalingen die betrekking hebben op 2019. Het tweede boekingsbestand bevat alle andere betalingen.

Voor de betalingen die u verricht in december 2018 kunt u via Cevips-Centraal ook twee bestanden opmaken voor de financiële instelling.

Neem die informatie heel aandachtig door! Omdat deze splitsing niet was uitgevoerd hebben wij in het verleden voor een aantal klanten de loonberekeningen volledig moeten vernietigen en opnieuw opmaken.

Wat houdt het werken met twee bestanden in?

Op het eerste bestand worden de bezoldigingen geplaatst voor de na verlopen termijn betaalde personeelsleden (wedde voor de maand december). De betalingsdatum hiervan zal de gewone datum zijn die u elke maand doorgeeft bij de definitieve afsluiting van de looncyclus.

Als betalingsdatum voor het tweede bestand waarop de bezoldigingen staan van de vooruitbetaalde personeelsleden (wedde voor de maand januari 2019 met inbegrip van de in mindering gebrachte persoonlijke bijdrage van de maaltijdcheques) kunt u een andere datum meegeven.

Hoe doet u dit?

Ga naar “Systeembeheer”, “Instellingen” en zoek uw interne instelling op. Klik op de knop [Logische groep] om dit scherm te zien.

Klik op de knop [Bijk. param] van de gewenste logische groep(en).

Volgend scherm wordt weergegeven:

Kies voor de knop [Betalingsdatum] om de betaaldatum in dit scherm te wijzigen.

Geef voor een bepaalde categoriegroep (indien meerdere klik dan op de [+] knop)  en/of functiegroep en/of werkgevernummer een andere betaaldatum.
Dat kan bijvoorbeeld 3 januari 2019 zijn.

Deze actie zorgt er voor dat er een opsplitsing zal gebeuren van het betalingsbestand. Met andere woorden: er wordt per betalingsdatum een betalingsbestand aangemaakt.