Informa: Betaling van de premie “titels en bekwamingen” voor de periode september 2017 – augustus 2018

Het RIZIV heeft de bedragen bekendgemaakt die voor bovenvermelde periode moeten worden uitbetaald aan verpleegkundigen die over een bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid beschikken in de geriatrie (omzendbrief ROB-RVT-2018/1).

Voor de periode september 2017 – augustus 2018 zijn de bedragen vastgesteld als volgt:

  • 3 762,84 euro per voltijds verpleegkundige in de instelling die over een beroepstitel van geriatrisch verpleegkundige beschikt
  • 1 254,28 euro per voltijds verpleegkundige in de instelling die over een beroepsbekwaming van geriatrisch verpleegkundige beschikt.

Voor het uitbetalen van deze premies moet rekening gehouden worden met de prestaties van de betrokken personeelsleden in de bovenvermelde periode alsook met de periode gedurende dewelke zij over deze beroepstitel of beroepsbekwaming beschikten.

Let op!
Personeelsleden die slechts vanaf 2 september 2016 een bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid hebben verkregen kunnen geen recht meer doen gelden op deze premie.