1/10 ouderschapsverlof en flexibilisering van bepaalde thematische verloven

20 juni 2019

Op 22 mei 2019 verscheen het Koninklijk Besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven.

Zo is er nu ook bepaald dat het ouderschapsverlof, mits akkoord van de werkgever, voortaan ook met 1/10 kan worden opgenomen.

Meer info over alle wijzigingen vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (www.werk.belgie.be).