Opleidingen Sociale Dienst – najaar 2020

U kan dit najaar terecht bij Cevi/Logins voor een hele reeks opleidingen Sociale Dienst. U merkt dat bij iedere module de vereiste voorkennis aangeduid staat. Dat kan u helpen om één of meerdere modules te kiezen.

Module 1: Dossieropbouw (Code: MOD1)

Inhoud

 • Algemeen dossierbeheer New Horizon: sociaal en individueel dossier
 • Basis dossieropbouw via KSZ
 • Transfer dossiers
 • Openen, sluiten en heropenen van dossiers
 • Updates dossiers: onder andere wijziging INSZ-nummer
 • Bouwstenen dossiers: contacten en contactpersonen

Voorkennis

 • Geen voorkennis vereist

Module 2: Basis voorstellen (Code: MOD2)

Inhoud

 • Administratieve voorstellen
 • Voorstel type “financiële steun zonder barema” (type B)
 • Basis beheer van betaalplan
 • Herziening, verlenging en stopzetting
 • Handtekenen en motiveren van het voorstel

Voorkennis

 • Module 1 gevolgd hebben of gelijkaardige praktische ervaring hebben

Module 3: Basis voorstellen (vervolg) (Code: MOD3)

Inhoud

 • Dringende steun + koppelen aan voorstel
 • Uitsplitsingsplan steun
 • Voorstel type “principiële ten laste names” (type C, met facturen)
 • Ingave van facturen
 • Terugkoppeling naar betaalplan
 • Handtekenen en motiveren van het voorstel

Voorkennis

 • Module 1 gevolgd hebben of gelijkaardige praktische ervaring hebben

Module 4A: Leefloon voor beginners (Code: MOD4A)

Inhoud

 • Voorstel steun met barema (type A): RMI
 • Infofiche leefloon
 • Inkomsten en uitgaven
 • Herziening, oa wijziging inkomsten
 • Link tussen voorstel en formulieren leefloon (formulieren B en C)

Voorkennis

 • Module 1, 2 en/of 3 gevolgd hebben of gelijkaardige praktische ervaring hebben

Module 4B: Leefloon voor gevorderden (Code: MOD4B)

Inhoud

 • Beheer van leefloonformulieren: transactiemonitor, verwerking van geweigerde formulieren
 • Leefloondossiers in detail: leefloon artikel 60, leefloon bij co-ouderschap, leefloon bij variabele inkomens
 • Omgaan met foutmeldingen

Voorkennis

 • Module 1, 2 en 4A gevolgd hebben of gelijkaardige praktische ervaring hebben

Module 5: Wet 65 (Code: MOD5)

Inhoud

 • Voorstel steun met barema (type A): wet 2/4/65
 • Infofiche wet ‘65
 • Splitsen dossiers wet ‘65
 • Link tussen voorstellen en formulieren wet ’65 (A, B1, B2, D1, D1, D2, C)

Voorkennis

 • Module 1 en 2, 3 en/of 4A gevolgd hebben of gelijkaardige praktische ervaring hebben

Module 6: Mediprima (Code: MOD6)

Inhoud

 • MediPrima voorstellen
 • Medische kaarten simuleren en consulteren
 • Medische kaarten aanmaken en beheren
 • Schorsingen MediPrima
 • Omgaan met foutmeldingen

Voorkennis

 • Module 1, 2 en/of 3 gevolgd hebben of gelijkaardige praktische ervaring hebben

Module 8: Terugvorderingen en creditnota’s (Code: MOD8)

Inhoud

 • Negatieve betaallijnen
 • Terugvorderingen sociale dienst
 • Schuldbundeling en schuldherschikking
 • Selectie van betaallijsten: klaarzetten van een betaallijst, met of zonder afhouding van de terugvorderingen/negatieve betaallijnen
 • Principe van afhouding terugvordering via betaallijst sociale dienst
 • Consultatie klantenrekening en opzoekingstechnieken
 • Beschikbare lijsten en consultaties

Voorkennis

 • Module 1, 2 en 3 gevolgd hebben of gelijkaardige praktische ervaring hebben

Module 9: RTF (Code: MOD9)

Inhoud

 • XML leren lezen
 • RTF principes aanleren
 • Koppelen documenten in New Horizon
 • Basis RTF documenten aanmaken/wijzigen vanuit COT module: ontvangstbewijs, sociaal verslag, intakeformulier, standaardbrief

Voorkennis

 • Een grondige kennis van New Horizon Sociale dienst en COT is noodzakelijk
 • Goede kennis van Word

Budget
Module 1 (Code: MBB1xx) – Dossieropbouw, Inventaris en budgetplan, betalingen en betaalopdrachten

Inhoud

 • Hoe wordt een budgetdossier opgebouwd?
 • Hoe evolueert de status van een budgetdossier?
 • Waarvoor dient een inventaris en hoe wordt deze opgesteld?
 • Waarvoor dient een budgetplan en hoe wordt het opgesteld?
 • Hoe worden betalingen voor een dossier uitgevoerd?
 • Geplande en niet geplande betalingen
 • Uitbetaling leefgeld
 • Aflossing schulden
 • Hoe ziet een betaalbestand eruit? Welke bewerkingen zijn mogelijk na aanmaak van een betaallijst? Hoe wordt een betaallijst naar de bank gestuurd?

Doelgroep

 • Maatschappelijk werkers en/of administratieve medewerkers die instaan voor het budgetbeheer en/of –begeleiding van hun cliënteel.
Geen komende events of opleidingen

Om de social distancing te kunnen garanderen in onze leslokalen, hebben wij de capaciteit ervan gehalveerd.
Ontsmettingsgel is beschikbaar aan de balie van het Bisdomplein en ook in de leslokalen zelf. Gebruik het iedere keer u het leslokaal binnenkomt of verlaat.
Het staat u vrij om al dan niet een mondmasker te dragen tijdens de opleiding en de pauzes. U zit voldoende ver van elkaar verwijderd. Ook de lesgever houdt voldoende afstand en kiest er zelf voor om wel of niet een mondmasker te dragen.
Ook in de cafetaria, waar u de broodjesmaaltijd kunt nuttigen, is de capaciteit aan de tafels gehalveerd zodat u ver genoeg uit elkaar kunt zitten.