Opleidingen Sociale Dienst 2021

Net als de voorbije jaren organiseren we in 2021 opnieuw heel wat opleidingen over de verschillende modules in Sociale Dienst. Dit zowel in het voorjaar als in het najaar.

De opleidingen in het voorjaar vinden sowieso online plaats via Teams. Afhankelijk van de evolutie van de corona-pandemie kunnen de opleidingen in het najaar opnieuw klassikaal plaatsvinden in de gebouwen van Cevi en Logins.

 

Webinar BelRai

Op 1 juni 2021 treedt de BelRai in werking voor de diensten Gezinszorg en de indicatiestellers zorgbudget. We hebben als Cevigroup een koppeling ontwikkeld tussen de NH-toepassingen (COT en DGAT) en het BelRai-platform. Wat die te bieden heeft, komt u te weten tijdens het webinar van 18 maart.

Opleiding Budget

Opleiding Budget

Opleiding Budget

Opleiding Budget