Informa: Nieuwe bedrijfsvoorheffingsschalen vanaf 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 worden de bedrijfsvoorheffingsschalen weer aangepast.

De sleutelformule tot het berekenen van de maandelijkse bedrijfsvoorheffing werd ons door de FOD Financiƫn reeds bezorgd en zult u eerstdaags ook terugvinden op de website van de FOD Financiƫn.

Deze sleutelformule passen wij deze maand reeds toe op de bezoldigingen voor januari 2019.

De wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de indexering van een aantal bedragen.