Verhoging leefloon vanaf 1 januari 2020

19 december 2019

Verhoging leefloon vanaf 1 januari 2020 ten gevolge van een welvaartsaanpassing

Vanaf 1 januari 2020 worden de bedragen voor het leefloon als volgt verhoogd:

 

Basisbedrag

Jaarbedrag op 01/01/2020

Maandbedrag op 01/01/2020

Categorie 1
(samenwonend)

€ 5 371,27

€ 7 520,85

€ 626,74

Categorie 2
(alleenstaand)

€ 8 056,92

€ 11 281,30

€ 940,11

Categorie 3
(gezinslast)

€ 10 888,50

€ 15 246,08

€ 1 270,51

Naar aanleiding van deze verhoging werden de bedragen door ons aangepast in de parameters en bij u opgeladen voor zowel Leefloon als Equivalent Leefloon.

Aangezien de aanpassing van het barema Artikel 60 een regionale bevoegdheid is en wij nog geen nieuws hierover mochten ontvangen werden de barema’s artikel 60 nog niet aangepast.

Wat moet u zelf doen?

Start het indexatieprogramma om de bedragen aan te passen in de betalingsplannen voor de cliënten. Op het ogenblik dat u dit programma start, mag niemand werken onder de toepassing Sociale Dienst. Zorg ook voor een back-up van uw gegevens.

Opstart indexatieprogamma vanaf 01/01/2020

Let op:
Voor u het indexatieprogramma start doet u er goed aan de niet-gehandtekende voorstellen met datum invoege 01/01/2020 of later na te kijken. Het is immers mogelijk dat er voorstellen zijn ingegeven met datum invoege 01/01/2020 of later, vooraleer de nieuwe bedragen werden ingegeven. Deze voorstellen bevatten dus nog de oude bedragen in het detailscherm. Door met “Wijzigen” door deze voorstellen te gaan, past het bedrag zich aan in het detailscherm van het voorstel en ook in het bijhorende uitsplitsings- en betaalplan. Het nieuwe bedrag in het detailscherm is onder andere noodzakelijk voor een correcte aanmaak van de formulieren B voor het leefloon. Deze formulieren worden opgemaakt bij handtekening van het voorstel en halen het bedrag op uit het detailscherm van het voorstel.

Start het indexatieprogramma met menupunt “3.19.1. Indexaanpassing”.

Via het indexatieprogramma kan zowel het leefloon als het equivalent leefloon geïndexeerd worden.

Om het programma te starten, moet de datum van indexwijziging ingevuld zijn (1/1/2020) en het steuntype waarvoor u het indexprogramma wilt laten lopen (dit is het steuntype dat in uw OCMW wordt gebruikt om de voorstellen Leefloon in te geven).

Als u dat wenst, kunt u ook een steuncode ingeven. Het indexprogramma zal dan enkel de voorstellen/beslissingen verwerken die met het gekozen steuntype/steuncode zijn ingebracht. Als u steuncode per steuncode wilt verwerken, en niet het hele steuntype tegelijk, zorg er dan zeker voor dat u voor alle nodige steuncodes het programma laat lopen.

Belangrijk:

Als volgende stap moet u aangeven welke sociale uitkeringen u wilt indexeren. Standaard staan hier alle sociale uitkeringen afgevinkt. Aangezien het hier een welvaartsaanpassing en geen indexatie betreft, moeten alle sociale uitkeringen afgevinkt staan, zodat ze niet worden geïndexeerd.

Het programma zal u (naargelang de ingegeven selectiecriteria) een aantal vragen stellen.

Deze vragen zijn anders dan bij een indexering waarbij alle leeflooncategorieën worden aangepast! Bij de verhoging leefloon voor de categorie 1, 2 en 3 worden geen vragen gesteld die te maken hebben met artikel 60.

Hieronder een beschrijving van de mogelijke vragen:

  • Indexatie “geselecteerd steuntype” voor 01/01/2020?
    Door hier op [Ja] te klikken, werkt het programma verder. Mocht u zich vergist hebben in de selectie, dan kunt u hier nog op [Neen] klikken, waardoor het programma gestopt wordt.

Resultaat van het indexatieprogramma

Nadat het indexatieprogramma heeft gelopen, kunt u best een aantal dossiers grondig nakijken om het resultaat van de indexering te controleren.

Resultaat: in het betalingsplan worden de betaallijnen aan cliënt (of derde in geval van endossering) met een datum gelijk of na 1/1/2020 aangepast aan de nieuwe barema’s. Naargelang de status van de betaallijnen, krijgt u het volgende resultaat:

  • Betaallijn met status blanco: dit voorstel is nog niet gehandtekend, maar de nieuwe bedragen worden al in het betaalplan gezet.
  • Betaallijn met status 1: de betaallijn wordt herwerkt, krijgt het nieuwe bedrag, ook alle volgende betalingen krijgen het nieuwe bedrag.
  • Betaallijn met status 2: de status 2 blijft behouden en voor dezelfde maand wordt een extra lijn voorzien in het betaalplan met het supplement bedrag. Deze nieuwe lijn krijgt status 1 en kan dus ook op een betaallijst geselecteerd worden.
  • Betaallijn met status 3: er wordt voor dezelfde maand een nieuwe lijn aangemaakt met het supplement bedrag, deze lijn krijgt status 1 en kan op betaallijst geselecteerd worden.

Gevolgen:

Zoals bij de voorgaande aanpassingen van de basisbedragen of indexeringen zal het ministerie de bovenvermelde barema’s automatisch aan de index aanpassen. In principe moeten geen nieuwe gegevens opgestuurd worden.

Reeds aangemaakte en niet door POD aanvaarde formulieren B

 Voor de reeds aangemaakte en nog niet door POD aanvaarde formulieren B leefloon die op 01/01/2020 of later in voege treden brengt u nieuwe voorstellen in, handtekent  die en verstuurt u het nieuw aangemaakte formulier B naar POD.

Voorstellen met een ingangsdatum vóór 01/01/2020 en lopende tot na deze datum

Doordat het bedrag van het leefloon door de verhoging wijzigt, zal dit voorstel door de toepassing automatisch worden ingekort tot 31/12/2019.

Het is dan noodzakelijk om een bijkomend voorstel  in te geven met ingangsdatum 01/01/2020 en lopende tot de voorziene einddatum.