Sinds januari 2018 worden digitale omgevingsvergunningsaanvragen via het Omgevingsloket ingediend bij lokale besturen en behandeld met Vergunningen.NET. Via regelmatige updates worden de functionaliteiten van Vergunningen.NET uitgebreid en robuuster.

Het Omgevingsplatform werkt ondertussen aan een aantal meer ingrijpende verbeteringen die een invloed zullen hebben op de werking van Vergunningen.NET. Het Projectteam Omgevingsvergunning van Departement Omgeving geeft in de maand juni een aantal infosessies waar ze zich zullen focussen op de recente aanpassingen aan het Omgevingsloket.

Het team Vergunningen van Cevi/Logins nodigt u uit op een infosessie om de planning daarvan te verduidelijken en hoe wij dit vertaald willen zien naar Vergunningen.NET. Deze sessie is gericht op diensthoofden van de dienst Omgeving. Later op het jaar zullen opleidingsmomenten worden georganiseerd voor de eindgebruikers van de (ver)nieuw(d)e functionaliteiten.

Programma:

  • Onthaal en verwelkoming
  • Overzicht van de belangrijke aanpassingen en nieuwe functionaliteiten van het Omgevingsloket (Paul Van Lindt, projectleider Departement Omgeving)
  • Overzicht wijzigingen en planning Vergunningen.NET (Hans Van den Heede, domeinverantwoordelijke TGV Cevi)
  • Slotwoord (Jan Deprest, CEO Cevi/Logins)
  • Afsluitend drankje

Via onderstaande links kunt u zich inschrijven voor één van de drie sessies: