Informa: Solidariteitsbijdrage op de pensioenen

In het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019 verscheen de Wet van 17 februari 2019 houdende de verhoging van de grensbedragen van toepassing voor de bepaling van de solidariteitsafhouding inzake pensioenen.

Met ingang van 1 maart 2019 gelden volgende bedragen.

Alleenstaande begunstigde

P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen:

Bedrag van de afhouding in euro

Van 0,01 EUR tot 1.711,72 EUR
Van 1.711,73 EUR tot 1.764,65 EUR
Van 1.764,66 EUR tot 1.895,87 EUR
Van 1.895,88 EUR tot 1.915,62 EUR
Vanaf 1.915,63 EUR

0,00
(P – 1.711,72) x 50 %
P x 0,015
28,44 + [(P – 1.895,87) x 50 %]
P x 0,02

Begunstigde met gezinslast

P = Totaal maandelijks brutobedrag van de pensioenen en andere voordelen:

Bedrag van de afhouding in euro

Van 0,01 EUR tot 1.978,96 EUR
Van 1.978,97 EUR tot 2.040,15 EUR
Van 2.040,16 EUR tot 2.168,84 EUR
Van 2.168,85 EUR tot 2.191,43 EUR
Vanaf de 2.191,44 EUR

0,00
(P – 1.978,96) x 50 %
P x 0,015
32,53 + [(P – 2.168,84) x 50 %]
P x 0,02

Let op!
Als u pas een solidariteitsbijdrage moest afhouden op het pensioen nadat u bericht kreeg van de pensioendienst zult u moeten wachten op een nieuw bericht vooraleer het bedrag aan te passen.

Als het pensioen dat u uitbetaalt zich situeert tussen bovenstaande grenzen dan past u wel al het bedrag aan.