Informa: Telt onbetaald verlof mee voor pensioenberekening?

27 april 2018

Wij hebben aan de SFPD de vraag gesteld of het onbetaald verlof meetelt voor de pensioenberekening van de statutaire ambtenaren.
De SFPD meldt ons dat er een onderscheid moeten worden gemaakt naargelang het onbetaald verlof gelijkgesteld wordt met dienstactiviteit of niet.
Onbetaald verlof als recht is gelijkgesteld met dienstactiviteit en zal dus meetellen.
Onbetaald verlof als gunst dat niet gelijkgesteld is met dienstactiviteit (tenzij het minder dan een maand bedraagt of deeltijds is) zal dus niet meetellen.
De regel dat de totale gelijkgestelde afwezigheidsperiodes niet meer mogen bedragen dan 20 % van de werkelijk geleverde prestaties is ook van toepassing op dit onbetaald verlof.