Informa: Aanpassing bedrag kilometervergoeding bij dienstverplaatsingen vanaf 1 juli 2018

4 juli 2018

Op de website van de Vlaamse gemeenschap staat het nieuwe bedrag vermeld dat de lokale en provinciale besturen moeten toepassen vanaf 1 juli 2018

Voortaan gelden volgende bedragen:

  • Dienstverplaatsingen met een gemotoriseerd voertuig: 0,3539 euro per kilometer.
  • Bij carpooling kan de kilometervergoeding voor de bestuurder verhoogd worden met 0,1770 euro per kilometer.
  • Dienstverplaatsingen met de fiets: 0,1806 euro per kilometer.

Voor de hulpverleningszones kan de raad een terugbetaling voorzien voor de reiskosten die echter niet hoger mag zijn dan het bedrag dat van toepassing is op het personeel van de federale overheid.
Dit bedrag bedraagt vanaf 1 juli 2018 0,3573 euro.
Dit bedrag staat vermeld in de Omzendbrief nr. 666 van de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie (BS, 27 juni 2018).