Informa: Indexverhoging met ingang van 1 april 2020

Het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de laatste vier maanden heeft de spilindex eind februari 2020  overschreden.

De lonen, pensioenen en eventuele andere vergoedingen die gekoppeld zijn aan het indexcijfer worden voortaan vermenigvuldigd met 1,7410.