Informa: Indexering gewaarborgd minimum maandinkomen

11 september 2018

Door het overschrijden van de spilindex eind mei wordt ook het gewaarborgd minimum maandinkomen, zoals vastgelegd bij CAO nr 43 en nr 50 van de Nationale Arbeidsraad, aangepast.

Heel wat OCMW’s kennen dit gewaarborgd minimummaandinkomen toe aan de personeelsleden tewerkgesteld in het kader van artikel 60 van de OCMW-wet.

Vanaf 1 september 2018 gelden volgende bedragen:

LeeftijdMaandbedragJaarbedrag
18 jaar1 593,7619 125,12
19 jaar + 6 maanden anciënniteit1 636,0219 632,24
20 jaar en 12 maanden anciënniteit1 654,8119 857,72