Informa: Indexering gewaarborgd minimum maandinkomen

Door het overschrijden van de spilindex eind augustus werd ook het gewaarborgd minimum maandinkomen zoals vastgelegd bij CAO nr 43 en nr 50 van de Nationale Arbeidsraad, aangepast.

Heel wat OCMW’s kennen dit gewaarborgd minimummaandinkomen toe aan de personeelsleden tewerkgesteld in het kader van artikel 60 van de OCMW-wet.

Vanaf 1 september 2018 gelden volgende bedragen:

Leeftijd Maandbedrag Jaarbedrag
18 jaar 1 593,81 euro 19 125,72 euro
19 jaar + 6 maanden anciënniteit 1 636,10 euro 19 633,20 euro
20 jaar en 12 maanden anciënniteit 1 654,90 euro 19 858,80 euro