Informa: Indexering gewaarborgd minimum maandinkomen

12 november 2018

Door het overschrijden van de spilindex eind augustus werd ook het gewaarborgd minimum maandinkomen zoals vastgelegd bij CAO nr 43 en nr 50 van de Nationale Arbeidsraad, aangepast.

Heel wat OCMW’s kennen dit gewaarborgd minimummaandinkomen toe aan de personeelsleden tewerkgesteld in het kader van artikel 60 van de OCMW-wet.

Vanaf 1 september 2018 gelden volgende bedragen:

LeeftijdMaandbedragJaarbedrag
18 jaar1 593,81 euro19 125,72 euro
19 jaar + 6 maanden anciënniteit1 636,10 euro19 633,20 euro
20 jaar en 12 maanden anciënniteit1 654,90 euro19 858,80 euro