Belastbaar voordeel bedrijfswagens vanaf 1 januari 2019

De Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer berekent elk jaar de gemiddelde CO2-uitstoot.
Deze gemiddelde CO2-uitstoot voor het jaar 2019 werd nu vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 19 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (B.S., 27 december 2018).
Hier vindt u een overzicht van de CO2-percentages die u moet toepassen vanaf 1 januari 2019.

Voor het overige blijft de formule om het voordeel te berekenen ongewijzigd.
Deze formule is: Cataloguswaarde van de wagen x percentage afhankelijk van de eerste inschrijving van het voertuig x CO2 percentage (zie tabel) x 6/7.

Hieronder vindt u nogmaals de percentages die u in deze formule moet toepassen.

Hier kunt u ook 2 tabellen downloaden om in te laden in Cevips.

Via “Loonverwerking CCentraal”“Inladen CCentraal tabellen” verwerkt u dit.