Informa: Begrafenisvergoeding

20 januari 2020

Als uw bestuur een begrafenisvergoeding voorziet dan mag het maximumbedrag niet meer bedragen dan een twaalfde van het bedrag, vastgesteld met toepassing van artikel 39,eerste,derde en vierde lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

In het Belgisch staatsblad van 13 januari 2020 verscheen een bericht van de federale overheidsdienst sociale zekerheid waarbij met ingang van 1 januari 2020 dit maximumbedrag wordt aangepast.

Voortaan bedraagt het maximumbedrag van de begrafenisvergoeding een twaalfde van 44 817,89 euro.