Aanpassingen dmfappl-aangifte

24 juni 2019

Vanaf het tweede kwartaal 2019 moet er rekening gehouden worden met volgende nieuwigheden.

1. Nieuw statuut voor de personeelsleden tewerkgesteld in het kader van artikel 60 OCMW-wet

Vanaf het tweede kwartaal 2019 moeten deze personeelsleden in de dmfappl-aangifte worden doorgegeven met hetzelfde werknemerskengetal als de andere contractuele personeelsleden. Dat betekent dus het werknemerskengetal 101 (arbeiders) of 201 (bedienden).
U blijft verder werken met de bestaande Cevips-werknemerscategorie CON171 of CON171P of CON181 of CON181P.
Het enige wat u moet doen is op de bouwsteen “werknemerscategoriëen” het veld “dmfappl-code” wijzigen . Tot en met 31 maart 2019 laat u dit staan op 121 of , 221 en vanaf 1 april 2019 voegt u via de <plus>-knop toe dat dit 101 of 201 moet worden.

Opdat de RSZ voortaan nog zou weten dat deze contractuelen tewerkgesteld worden in het kader van art.60 OCMW-wet moet er vanaf het tweede kwartaal ook de code “TW” worden aangegeven in het veld “Statuut”.

Hiervoor breidt u de codetabel “statuut werknemers” eerst uit met deze code.

Het uitsluiten van de tweede pensioenpijler hoeft u niet aan te vinken aangezien de RSZ deze personeelsleden automatisch zal uitsluiten bij het doorsturen van dit nieuwe statuut. Nadien kunt u dit statuut dan toevoegen bij de overeenkomst onder de knop “statuut werknemer”.
Let op: u voegt dit nieuwe statuut slechts toe vanaf 1 april 2019.

Voer dit uit vóór het afsluiten van het tweede kwartaal 2019!

Voor de klanten die kozen voor een outsourcing van de loonadministratie doen wij het nodige.

2. Nieuw veld “sector-detail” of deelsectorcode

Dit nieuwe veld wordt ingevoerd in het kader van de VIA-akkoorden.

Er is immers een overeenkomst afgesloten waarin een afsprakenkader is vastgelegd voor het verzamelen van de nodige loon- en tewerkstellingsgegevens via de dmfappl-aangifte met de bedoeling om de nodige beleidsmatige analyses te kunnen uitvoeren in het kader van de voorbereiding en de monitoring van de VIA-akkoorden.

Het is voor ons onmogelijk om voor elk personeelslid te gaan bepalen welke code er al dan niet moet worden ingevuld.
Daarom zijn wij momenteel bezig hiervoor bijkomende programmatie te voorzien waarbij wij aan de hand van de Nace-code u de mogelijkheid bieden de meest voorkomende code per Nace-code toe te voegen.
Nadien zal u dan per personeelslid eventueel de code kunnen wijzigen indien een personeelslid alsnog onder een andere code moet vallen.

Deze programmatie zal u ter beschikking worden gesteld in de loop van augustus zodat u het derde kwartaal kunt afsluiten met deze nieuwe codes.
Wij zullen er dan automatisch voor zorgen dat deze codes als regularisatie zullen meekomen vanaf het tweede kwartaal 2019.

Voor het afsluiten van het tweede kwartaal hoeft u hier dus niet op te wachten.

Recent bezorgde de RSZ ons een Excel-bestand waarin u de codes terugvindt met bijkomende opmerkingen en omschrijvingen.
U kunt deze tabel hier downloaden zodat u die misschien al eens kunt doornemen.