Informa – Aanpassing van een aantal bedragen voorzien in het Wetboek van Inkomstenbelastingen

26 januari 2018

Voor het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) wijzigen er terug een aantal bedragen.
Onderstaande bedragen staan vermeld in het Bericht dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2018.

Fiscale vrijstelling vrijwillige brandweer (art. 38 1ste lid, 12° WIB)

Voor alle betalingen in 2018 bedraagt de fiscale vrijstelling 4 560 euro.

Deze vrijstelling geldt ook voor de erkentelijkheidspremies die uitbetaald worden aan de gewezen brandweermannen.

Ook de vergoedingen uitbetaald aan de vrijwilligers van de dienst 100 vallen onder deze vrijstelling.

Maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen (art. 136 ev WIB)

Deze bedragen zijn belangrijk voor de jobstudenten en monitoren. Immers wanneer deze bedragen overschreden zijn kunnen ze niet meer ten laste zijn van hun ouders.

Om nog steeds ten laste te zijn van de ouders mag men in 2018 geen bestaansmiddelen hebben die meer bedragen dan 3 270 euro.
Is men als kind ten laste van een alleenstaande dan is dit 4 720,00 euro.
Is men als gehandicapt kind ten laste van een alleenstaande dan is dit 5 990,00 euro.

Het maximumbedrag van de bezoldigingen ontvangen door jobstudenten dat niet in aanmerking komt voor het vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen bedraagt 2 720,00 euro.

Maximumbedrag vrijstelling fietsvergoeding (art. 38, §1, 1ste lid,14° WIB)

Voor 2018 bedraagt dit nog steeds 0,23 euro.

Coëfficiënt waarmee het kadastraal inkomen van een woning als voordeel in natura vermenigvuldigd wordt (art. 518 WIB)

Voor 2018 bedraagt deze coëfficiënt 1,7863.

Voor andere voordelen van alle aard gelden volgende bedragen:

 • Verwarming en elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming
  • Verleend aan leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:
   • Verwarming: 1 990,00 euro
   • Elektriciteit: 990,00 euro
  • Verleend aan andere verkrijgers:
   • Verwarming: 900,00 euro
   • Elektriciteit: 450,00 euro

Bedrijfswagen

Het minimum voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig bedraagt 1 310,00 euro.