Cevi aanbod Verkiezingen 2024

Met twee verkiezingen in het vooruitzicht belooft 2024 een druk jaar te worden voor de diensten burgerzaken. Op 9 juni zijn er de Europese, federale en regionale verkiezingen en op 13 oktober de lokale en provinciale verkiezingen. Het zal de eerste keer zijn dat al deze verkiezingen samenvallen in één kalenderjaar.

Het productbeheerteam Burgerzaken gaf de afgelopen maand alvast enkele infosessies. Veel geïnteresseerde steden en gemeenten waren aanwezig op één van de locaties te Gent, Brugge of Leuven. Zoals steeds bieden wij ook nu een uitgebreid verkiezingspakket aan en zal u opnieuw op Cevi kunnen rekenen om ook deze verkiezingen optimaal te laten verlopen.

Wat zit in het aanbod?

 • Alle infosessies, alsook webinars zijn inbegrepen in het pakket
 • Proefextracties telkens een maand vóór de extractie (half maart en half juli)
  Voordeel: alle kandidaat voorzitters en bijzitters veel sneller ter beschikking
 • Digitale kiezerslijsten via een beveiligd digitaal platform
  Cevi zorgt voor de ondersteuning aan partijen en partijkandidaten.
 • Updating van de kiezerslijsten voor het versturen van de oproepingskaarten
  • Personen die van de kiezerslijst werden geschrapt (vb. overleden of ambtshalve afgevoerd), ontvangen geen oproeping meer.
  • Personen die na het opmaken van de kiezerslijst zijn verhuisd, ontvangen hun oproeping op het nieuwe adres.
 • Geactualiseerde lijsten voor de voorzitters van de stembureaus
  • Worden 2 dagen voor de verkiezingen via beveiligde weg (Casis) ter beschikking gesteld.
  • Zo weet de voorzitter na afloop van de verkiezingen meteen welke stemplichtige kiezers niet zijn opgedaagd.
 • Aflevering van de kiezerslijsten op papier (volledig pakket) binnen de week na extractie van de kiezerslijst (geen extra verzendingskost).
 • Oproepingskaarten worden rechtstreeks verzonden via Bpost
  • Mogelijkheid tot vermelding voorkeuruur (spreiding van de drukte op dag van de verkiezingen).
 • Blanco oproepingskaarten voor het automatisch afdrukken van duplicaten via Mijn Burgerzaken worden afgeleverd in de gemeente.
 • Automatisch afdrukken van volmachten via Mijn Burgerzaken.
 • Alle kiesinformatie per burger direct beschikbaar in Mijn Burgerzaken
  • In elk dossier zichtbaar waar iemand moet gaan kiezen, of de oproepingsbrief al dan niet werd verwijderd (vb. vertrek naar het buitenland).
 • Allesomvattende procedure in Mijn Burgerzaken voor de registratie van vreemdelingen als kiezer
 • Voorbereidende controles mogelijk via Mijn Burgerzaken
  • Controleren of alle kiezers aan een kieswijk kunnen worden toegewezen.
  • Nagaan of het aantal kiezers per stembureau de toegelaten aantallen niet overschrijdt.
 • Automatische bureau-indeling tot op gezinsniveau
 • Alle kieswijken en bureauadressen nu reeds beschikbaar in de module ‘Verkiezingen’ in de WebApp
  • Geen extra kosten voor de module verkiezingen.
  • Eenvoudig bij te werken en aan te passen.
 • Kieswijken eenvoudig aan te passen in de module ‘Toepassingsgebieden’ in de WebApp
  • Handige zoekfunctie om na te gaan in welke kieswijk een bepaalde straat is opgenomen.
 • Service en permanente ondersteuning inbegrepen
  • Naast infosessies en webinars staat het productbeheerteam verkiezingen steeds ter uwer beschikking voor vragen.
  • Regelmatige updates via e-mail van wat er op elk moment precies moet gebeuren.
 • Aflevering van digitale oproepingskaarten in de eBox /consulteerbaar op Mijn Burgerprofiel
  • Mits onboarding tot de Magda Documentendienst via Cevi component eDocService.
  • Eens onboard, kan deze component ook gebruikt worden door andere Cevi toepassingen voor versturen van documenten (vb. belastingen, sociale dienst én burgerzaken).
 • Rapport ‘Verkiezingen’ in de beleidsinformatiemodule BI@Burger
 
Extra: Pakket gezworenen (2025)
In het verkiezingspakket is automatisch ook het pakket van de gezworenen opgenomen (voorjaar 2025).
Dit pakket bevat enerzijds een module binnen de toepassing Mijn Burgerzaken. Tevens worden de gepersonaliseerde brieven en inlichtingenfiches in uw het bestuur afgeleverd.
Daarnaast zorgen wij ook voor opmaak van de voorlopige en de definitieve lijst.
 
Aarzel niet ons te contacteren als u nog vragen hebt.