Cevi / Logins KlANTENDAG

10 oktober 2019, Floreal Blankenberge

Programma

09.00 uur - 09.30 uur

Ontvangst met koffie

09.30 uur - 09.40 uur

Welkomstwoord door Christoph Verheecke,
commercieel en financieel directeur Cevi/Logins

09.40 uur - 10.15 uur

Openingsrede door Daphné Dumery,
burgemeester van Blankenberge

10.30 uur - 11.10 uur

Parallelle sessies 1

11.25 uur - 12.10 uur

Parallelle sessies 2

12.15 uur - 13.30 uur

Broodjeslunch

13.30 uur - 14.15 uur

Parallelle sessies 3

14.30 uur - 15.15 uur

Parallelle sessies 4

15.30 uur - 16.00 uur

Slotwoord door Jan Deprest,
CEO Cevi/Logins

16.00 uur

Receptie

lOCATIE

Floreal Blankenberge

Koning Albertlaan 81
8370 Blankenberge

Parkeren kan op het terrein van Floreal Blankenberge zelf, op de parking van Sea Life Blankenberge (aan de overkant van de straat) en langs de Koning Albert I laan.

Parallelle sessies 1

10.30 – 11.10 uur

#LONEN

Soft HR applicaties
Beheer uw sollicitaties en aanwervingen via de Soft-HR applicatie van Lumesse.
Dileoz i.s.m. Lumesse

#FINANCIEN

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen kiest voor BBC
Vanaf 2020 integreren we de NGB rapportering in onze BBC boekhouding. HVZ1 West-Vlaanderen is piloot voor dit project.
Liesbeth Janssens, Cevi/Logins i.s.m. HVZ

#MIDOFFICE

Integratie maakt van werken op afspraak een sterk verhaal
De heer Dirk De Vetter geeft een toelichting bij het invoeren van werken op afspraak. De integratie met de Lokale Producten en Dienstencataloog, CRM@Stekene en de Persoonlijke Informatiepagina ‘Mijn Stekene’ maken dit een schoolvoorbeeld van de meerwaarde van integratie.
Dhr. Dirk De Vetter, algemeen directeur Stekene.
Daniëlle Koole en Guy Rammant, Cevi/Logins

#BURGERZAKEN

Nieuw in de bevolkingstoepassing WebBv
Toelichting bij diverse nieuwigheden in de bevolkingstoepassing WebBv.
Onder meer de vernieuwde opvolgingsmodule van poliogegevens wordt voorgesteld met een klantgetuigenis van de stad Menen. We stellen daarnaast ook een aantal nieuwe functionaliteiten voor die tegemoet komen aan een aantal vragen over privacy en logging, conform de richtlijnen van de GDPR.
Gilles Remmerie en Hilde Mortier, Cevi/Logins i.s.m. stadsbestuur Menen

#OUDERENZORG

Digitalisering van bewonersfacturen in DVC/GAW/WZC via e-box
Zorgbedrijf Mintus in Brugge is een grote voorstander van digitalisering
en ziet de e-box als een ideaal digitaal platform voor de bewoners (en hun contactpersonen) in de assistentiewoningen, de dagverzorgingscentra en in de woonzorgcentra. Zo kunnen alle documenten die verband houden met het verblijf in de e-box terechtkomen, waar ze gemakkelijk opvraagbaar zijn.
Er kan in eerste fase gestart worden met de bewonersfacturen en de daarbij behorende documenten, waardoor al heel wat papierwerk wordt uitgeschakeld. Idealiter kan het e-box-project uitgebreid worden over de hele organisatie en worden de kinderdagverblijven, thuiszorgdiensten en andere diensten van het OCMW/Zorgbedrijf hier eveneens bij betrokken.
Dhr. Birger van den Berghe, coördinator klanten- en dienstenbeheer ZB Mintus Brugge.
Daisy Vercruysse, Cevi/Logins

#THUISZORG

ZORG-bouwsteen
Overkoepelend opvolgen van doelstellingen en afspraken voor zorgdossiers met de ZORG-bouwsteen. Een eerste blik op het mobiel consulteren van gegevens uit New Horizon.
Anouk De Pauw en Cedric Broeckx, Cevi/Logins

#ICT

Sophos Central Endpoint Protection
Sophos, onze security partner is ondertussen ruimschoots gekend voor zijn antivirus- en firewalloplossingen. In deze sessie gaan we dieper in op het uitgebreide endpoint security aanbod.
Dhr. Geert Verstraeten, Sophos

#VERGUNNINGEN

Planning, uitbreidingen en koppelingen
De uitbreiding van Omgevingsplatform met projectinhoudversie zorgt voor de release van versie 2.0 van Vergunningen. Daarnaast is er ook gewerkt aan andere uitbreidingen en koppelingen.
Dhr. Joeri De Jonghe, stad Oostende.
Valerie Blomme en Els Magerman, Cevi/Logins

#GAS

GAS-boetes via ANPR-camera
Inbreuken vastgesteld via ANPR-camera verwerken in de GAS-toepassing.
Kaat Goossens, Cevi/Logins

#MIDOFFICE

Audiovisuele opname van uw raden
Door de integratie tussen Cobra en Streamovations bieden wij u een oplossing die verder gaat dan alleen het opnemen van een zittingsverslag. (Live) streaming op uw website, herbeluisteren van agendapunten in Cobra of Cobra@Home. Tijdens de sessie krijgt u een live demo van de oplossing en deelt Elke De Ridder van de gemeente Zwevegem haar ervaringen.
Mevr. Elke De Ridder, clusterverantwoordelijke staf van de gemeente Zwevegem.
John Vanhoucke, CEO Streamovations. Guido Ronsse, Cevi/Logins

#WELZIJN

Budget- en schuldhulp
Toelichting uitbreiding CSR vanuit praktijkcase OCMW Antwerpen.
Katrien Vansteenkiste en Sofie Oerlemans, Cevi/Logins

Parallelle sessies 2

11.25 – 12.10 uur

#LONEN

Vernieuwde rapporteringstool voor uw personeelsdienst
WebRap en BiPer bezorgen u alle nodige rapporten voor Cevips loon.
Laurens Van Poucke, Cevi/Logins

#MIDOFFICE

Ontsluiten van notuleergegevens naar verschillende doelgroepen
Nele De Cleen, algemeen directeur van gemeente en OCMW Temse getuigt over de ervaringen met de opstart van Cobra@Home. Daarnaast wordt een toelichting gegeven over het publiceren van gegevens volgens LBLOD en de publicatie naar de website.
Mevr. Nele De Cleen, algemeen directeur Temse.
Fien De Keulenaer en Ans America, Cevi/Logins

#BURGERZAKEN

Burger@Verhuizen: blijvend vernieuwen en versterken
In het najaar zullen alle woonstcontroles die gevraagd worden in de Vreemdelingenmodule rechtstreeks doorstromen naar de wijkpolitie via Burger@Verhuizen. De gemeente Knokke-Heist kon dit de voorbije weken samen met hun politiezone testen. Mevr. Anne Bailyu deelt haar bevindingen. In dezelfde sessie geven we een voorstelling van alle aanstaande nieuwigheden in Burger@Verhuizen, waaronder de interactieve kaartweergave van alle lopende woonstcontroles en een dashboard met doorloopcijfers en kerngetallen.
Anne Bailyu, coördinator Burgerzaken Knokke-Heist en Dieter Doom,
wijkinspecteur PZ Damme/Knokke-Heist.
Klaartje Van der Vorst, Rebecca Plas en Jasper Vervaert, Cevi/Logins

#FINANCIEN

Digitaal documentenbeheer in BBC
Optimaliseer de integratie tussen uw digitale documenten en BBC. Gaande van een eenvoudige koppeling met digitale documenten, automatische registratie van uw peppolfactuur tot digitaal naar de burger via e-box.
Gaute Vannuten en Daisy Vercruysse, Cevi/Logins 

#OUDERENZORG

VSB
Cevi/Logins ontwikkelde een nieuwe module VSB net om vanaf 2019 uw opname- en facturatieproces digitaal door te sturen naar Vlaanderen, en dit voortaan via de zorgkassen. Daar waar dit tot eind 2018 via het Riziv (mutualiteiten) op federaal niveau gebeurde. We laten Tom Vermeire, Afdelingshoofd Woonzorg en eerste lijn – Agentschap Zorg en Gezondheid, zelf aan het woord om voor ons de stand van zaken op een rijtje te zetten. Hij staat eveneens stil bij wat we in de toekomst nog kunnen verwachten.
Dhr. Tom Vermeire, afdelingshoofd Woonzorg en eerste lijn – Agentschap Zorg en Gezondheid.
Micheline Van Bogaert, Cevi/Logins

#WELZIJN

Sociale dienst – Sociale balans
Toelichting over de sociale balans door Thomas More aangevuld met uitleg over de nieuwe bouwsteen sociale balans, de relatie tot de module GPMI en het sociaal verslag.
Mevr. Leen Van Thielen, Thomas More
Jan Reynaert en An Van Gorp, Cevi/Logins

#ICT

Cloud
Cevi/Logins is al geruime tijd bezig met een stabiel en veilig cloudplatform.
In deze sessie tonen we concreet de look en feel van onze SaaS-oplossing en
gaan we dieper in op de dienstverlening.
Matthias Vanthorre, Cevi/Logins

#VERGUNNINGEN

Inname openbaar domein als integratievoorbeeld
Het beheer van Innames openbaar domein is meer dan een nieuwe verplichting met extra werklast. Het kan ook gebruikt worden als voorbeeld om via integratie processen te vereenvoudigen.
Frederik De Wilde, Cevi/Logins

#BELASTINGEN

Digitale belastingdocumenten in de belastingtoepassing Unibel
Inkomende documenten digitaliseren: aangiften scannen en verwerken,
digitale aangiften via het e-Loket. Uitgaande belastingdocumenten digitaal
afleveren. 
Christine Boeve, Cevi/Logins

#THUISZORG

Thuiszorg on the move
Voorstelling van de nieuwe ontwikkelingen binnen thuiszorg. Oplossing voor CADO’s en mobiel werken dankzij de 24/7 Rostar App
Cedric Broeckx en Martine Perain, Cevi/Logins i.s.m. Paralax.

Parallelle sessies 3

13.30 – 14.15 uur

#MIDOFFICE

BOA, meer dan post alleen
BOA, Berichten Overal en Altijd, is een nieuwe oplossing voor het registreren en beheren van uw post. De toepassing is geïntegreerd met het Cevi/Logins Zakenmagazijn en de notuleertoepassing Cobra.
Dhr. Christophe Oreel, algemeen directeur Poperinge.
Guido Ronsse, Cevi/Logins

#BURGERZAKEN

Een update over DABS en een voorstelling van de nieuwe projecten van het Rijksregister
In deze sessie blikken we samen met de heer Steve Heylen terug op het
eerste half jaar van het DABS-tijdperk. Waar staan we nu en wat brengt de toekomst? Wat zijn de aanpassingen in WinAbs en WebBv? Daarnaast zal een vertegenwoordiger van het Rijksregister een voorstelling geven van de nieuwe projecten. Onder meer de nieuwe eID’s en KidsID’s, alsook de vernieuwde Belpic-toepassing zullen aan bod komen.
Dhr. Steve Heylen, diensthoofd Burgerlijke Stand Leuven en voorzitter Vlavabbs.
Dhr. Bart Vrancken, Adviseur-generaal Rijksregister.
Senem Mavzer en Hilde Mortier, Cevi/Logins

#FINANCIEN

Optimaal debiteurenbeheer
Het debiteurenbeheer van A tot Z in een handomdraai.
Alex Giltay en Ruben Leeman, Cevi/Logins

#OUDERENZORG

BelRAI
Het pilootproject BelRAI LTCF in de woonzorgcentra. De lopende initiatieven rond de kwaliteitsindicatoren van zorg, voor palliatieve
verzorging en rond levenskwaliteit bij personen met dementie.
De oprichting van het VIKZ.
Mevr. Lien Van Malderen en Karen Jutten, sectorverantwoordelijken Planning en Kwaliteit Ouderenzorg – Agentschap Zorg en Gezondheid.
Magda Vercamer, Cevi/Logins

#WELZIJN

Sociale dienst – link Remi tool
De Remi-tool (CEBUD) – we tonen de verschillende mogelijkheden van deze integratie om uw sociaal verslag te verrijken met een objectief kader en/of een berekening van aanvullende steun uit te voeren.
Mevr. Esther Geboers, Thomas More
Veronique Waeytens en Jan Reynaert, Cevi/Logins

#LONEN

Self Service + werknemersportaal
Medewerkers beheren zelf hun personeelsgegevens via het werknemersportaal en ontvangen hun digitale loonbrief via e-box.
Freddy Van der Heyden, Cevi/Logins

#ICT

De managed services van Cevi/Logins
Naast een opfrissing van ons managed aanbod (endpoint, WIFI, back-up …) gaan we dieper in op de aanpak en inhoud van de dienstverlening.
Matthias Vanthorre en Paul Roegis, Cevi/Logins

#GIS

GIS: What’s new in ESRI
Het ESRI-platform blijft in constante evolutie. Wat mag u verwachten van
ArcGIS Pro en hoe kunt u het gebruiken in uw organisatie?
Frederik De Wilde en Wouter Lannoeye, Cevi/Logins

#BELASTINGEN

Werkprocessen optimaliseren door koppeling tussen Unibel en Cobra
Agendapunten aanmaken, documenten en beslissingen uitwisselen tussen Unibel en Cobra.
Katrien Goessens, Cevi/Logins

Parallelle sessies 4

14.30 – 15.15 uur

#LONEN

Dileoz Payroll Platform (DPP)
Een vernieuwd loonplatform in samenwerking met Cevi/Logins en Dileoz: beheer personeelsadministratie, loonmotor en Full Service Secretariaat dienstverlening.
Mevr. Els Van de Velde, Dileoz i.s.m. Cevi/Logins

#FINANCIEN

Webmodule BBC
De BBC webmodule als perfecte tool voor de decentrale gebruiker.
Stefaan Glorieux en Ruben Leeman, Cevi/Logins

#MIDOFFICE

Digitaal afleveren documenten in de e-box: een realiteit
Gemeente Kaprijke levert als eerste lokaal bestuur documenten af in de e-box. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld tonen wij hoe bepaalde processen binnen uw organisatie nog efficiënter kunnen verlopen. Zo is er het volledig digitaal proces van de aanvraag van een evenement, over de goedkeuring in Cobra en het digitaal ondertekenen van het besluit en het afleveren in de e-box van de aanvrager.
Mevr. Karine Goegebeur, algemeen directeur Kaprijke
Fien De Keulenaer en Daniëlle Koole, Cevi/Logins

#BURGERZAKEN

Beleidsinformatie in Burgerzaken en een blik op de toekomst
De migratie naar de vernieuwde bevolkingstoepassing WebBv is al enige tijd achter de rug. Wat kunt u in de toekomst verwachten van een moderne en vooruitstrevende bevolkingstoepassing? We geven onze visie en staan stil bij een nieuwe module die allerlei kerndata uit WebBv samenbrengt. Data en beleidsinformatie: de basis voor een hoogkwalitatief bestuur.
Hilde Mortier en Jasper Vervaert, Cevi/Logins

#OUDERENZORG

Zorgmobiel
Evolutie van mobiele toepassingen Ouderenzorg; zowel voor de administratieve dossiers in de DVC/GAW/WZC als voor de zorgverlening in de DVC (GAW) WZC.
Micheline Van Bogaert en Magda Vercamer, Cevi/Logins

#WELZIJN

Sociale dienst – Welzijn.NET
Tip van de sluier van Welzijn.NET Welzijn.NET wordt gebouwd rond de gegevens van NH Sociale Dienst. We tonen enkele nieuwe schermen met de nieuwe look & feel. Welzijn.NET geeft veel aandacht aan het ontsluiten van de gegevens. Rapporten maken wordt mogelijk met de nieuwe grafische query-tool.
Dhr. Laurent Kempeneers, Civadis
An Van Gorp en Anouk De Pauw, Cevi/Logins

#ICT

HAAS – Helpdesk As A Service
Op 1 januari 2020 start Cevi/Logins met een nieuwe helpdesktool. Korte demo en toelichting van de nieuwe mogelijkheden voor de klant (opvolging van meldingen via de site, automatische berichtgeving bij wijziging van de status, link met helpdesktool van de klant, kennisdatabank …) Evergem werkt al enkele jaren met deze tool en geeft een blik op hun werking en ervaringen.
Silvia Lootens, ICT Evergem
Filip Goddaert en Frederick Vereecken, Cevi/Logins

#GIS

Integratie met Siggis
De integratie met Siggis zorgt voor heel wat mogelijkheden. Een overzicht.
Hans Van den Heede, Cevi/Logins en Jan Pootemans, Siggis

#GAS

Digitaal ondertekenen van documenten uit GAS-toepassing
Cindy Herrebaut, Cevi/Logins