WinAbs 3.1.0.2: opgeloste problemen en FAQ

In deze nieuwe versie van WinAbs werden onder meer onderstaande problemen opgevangen/opgelost.

In de toepassing WinAbs:

Aktetype algemeen:
 • Validatiefout: “De gevraagde status is onverenigbaar met de huidige status van de handeling.”
 • Validatiefout: “De aangeleverde akte bestaat reeds in de DABS.”
 • Validatiefout: “no error code for: (907076) nl”: deze validatiefout kwam tevoorschijn als er werd vertrokken van een aanvraag voor migratie.
 • Voor dossiers die “partially” of “gedeeltelijk” gemigreerd zijn d.w.z. enkel op uittrekselniveau, kan er nu voor hetzelfde dossier een hermigratie gebeuren waarin bijvoorbeeld de scan van de originele akte kan worden toegevoegd.
  • Werkwijze:
   • Zoek het dossier op via “Zoek dossier WinAbs”
   • Klik op “Migratie opnieuw starten” (zie schermafdruk)
   • Klik op bijwerking minuut
   • Ga naar tabblad “bijlagen DABS”
   • Voeg de scan toe en klik op OK
   • Klik op “Mag naar DABS” en daarna op “Migratie DABS”

 • Bij de migratie ad hoc van akten die werden opgemaakt in (oude) deelgemeenten of in buitenland wordt nu de plaats correct weergegeven.
 • Rechtermuisklik: “adresgegevens verwijderen” werd toegevoegd
 • Er zijn nieuwe xslt-bestanden (lay-out akten) beschikbaar, waarin een aantal zaken werden aangepast, maar deze aanpassingen zijn alleen maar zichtbaar wanneer er een nieuwe versie van DABS wordt gepubliceerd door Brussel.
Aktetype erkenning:
 • Bij een erkenning na de geboorte van een meerderjarig persoon werd onterecht de rol van wettelijke vertegenwoordiger gevraagd. Deze controle is eruit gehaald.
Aktetype geboorte:
 • Tabblad erkenning: bij keuze “Akte verleden in binnenland” wordt het gedeelte “Toestemming van de moeder” uitgegrijsd, zodat deze gegevens niet meer kunnen ingevuld worden.
 • Ad hoc migratie: tabblad VAZG wordt niet meer weergegeven.
Aktetype overlijden:
 • De keuze bij ‘Bestemming asurne’ op tabblad “Crematorium” wordt nu wel bewaard.
 • Op tabblad NIS worden de gegevens van de tabbladen IIId nu wel bewaard.
Aktetype geboorte en overlijden:
 • Aanmaak akte op basis van PV: extra keuze “Eigen ABS” voor onbeschikbaarheid DABS
Aktetype levenloos geboren kind/ wijziging

Het wijzigen van het aktetype levenloos geboren kind is nu beschikbaar op basis van materiële vergissing. Let op: er staan nog onvertaalde codes in de akten die ondertekend moeten worden. DABS moet hiervoor aanpassingen uitvoeren!
De correcte werkwijze is hier dat u eerst de akte opgesteld voor 31/03/2019 via migratie ad hoc invoert in de DABS om die nadien via “wijziging akte” aan te vullen met de nodige gegevens zoals aantal dagen zwangerschap, toevoegen van een naam en/of voornamen. Om de gemigreerde akte in de DABS te kunnen opzoeken maak je gebruik van het RRnr van de moeder of vader/meemoeder.

 

Antwoorden op vaak gestelde vragen

 • Internationale minuut:
  Opgelet: DABS/DXC moet hier nog een probleem van datums en geboorteplaats oplossen!
 • Nationaliteitsdossiers:
  DABS/dxc moet hier nog een probleem van datums oplossen! Momenteel kunnen deze akten dus niet worden ondertekend.
 • Echtscheidingen worden niet gemigreerd. De huwelijksakte van het huwelijk dat ontbonden werd dient gemigreerd te worden met daarin de scan van de huwelijksakte inclusief de randmelding van de echtscheiding.
 • Tabblad erkenning in een geboorteakte:
  Bij keuze “Akte verleden in binnenland” is het verplicht om het DABS-nummer van de prenatale erkenning mee te geven.
 • De “ad hoc migratie” van een prenatale erkenning moet op afschriftniveau gebeuren, dus met een scan van de originele akte.
  De “ad hoc migratie” van een prenatale erkenning moet momenteel nog op afschriftniveau gebeuren, dus met een scan van de originele akte om deze in een geboorteakte te kunnen opnemen. Binnenkort zal DABS een nieuwe versie publiceren waarin ze deze sterke validatie eruit halen. Een migratie ad hoc op uittrekselniveau zal dus voldoende zijn. Van zodra dit van toepassing is, zullen we jullie hiervan op de hoogte brengen.
 • Als een dossier op status “fout bij validering” of “voldoende gegevens” staat, kan het niet ondertekend worden. Het dossier moet op status “klaar voor ondertekening” staan.
 • Als u dubbelklikt op de tekst “fout bij validering”, kunt u zien wat er fout is aan het dossier.
 • Validatiefout:
  “De geboorteakte van de betrokkene ontbreekt.” Als u deze validatiefout krijgt, moet u eerst de geboorteakte migreren of aanvragen voor u de akte waarmee kunt ondertekenen waarmee u bezig bent.
 • Validatiefout: “Dit type bijlage is niet toegelaten.”
  Controleer de aktebasis. Als u een migratie ad hoc uitvoert, moet het type staan op “oud document”. Als u een akte opmaakt op basis van een buitenlandse akte/beslissing, moet het type te staan op “buitenlands”. Alle andere bijlagen vallen onder het type “ander”.
 • Validatiefout: “Deze naam/voornamen stemt/stemmen niet overeen met de naam/voornamen in DABS”.
  De naam of de voornaam moet worden rechtgezet in DABS. Daarvoor verwijzen u naar de helpdesk van DABS: Helpdesk.Belpic@rrn.fgov.be
 • Voldoende gegevens:
  Als uw dossier blijft op de status voldoende gegevens, controleer of er een bijlage zit in het dossier. Indien ja, is het probleem hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de grootte van het bestand. Het pdf-bestand moet kleiner gemaakt worden en opnieuw bij bijlagen toegevoegd worden. Als het probleem daarmee niet wordt opgelost, contacteer Cevi.
 • “HttpSendRequest (12002)” en “SSLRead WinHttp ReceiveResponse error” wijzen op verbindingsproblemen. Als er algemene connectieproblemen zijn met DABS zullen we jullie dit zo snel mogelijk melden van zodra wij zelf bevestiging krijgen. Als er geen algemene problemen zijn en je toch deze fouten krijgt, moet uw interne netwerkverbinding nagekeken worden.
 • Verplichte bijlagen:
  Er is één officiële lijst van verplichte bijlagen die werd doorgegeven door DABS en werd gepubliceerd door Vlavabbs. Het is héél belangrijk om de artikelnummers die erbij staan door te nemen en enkel die bijlagen toe te voegen als ze van toepassing zijn zoals beschreven in de vermelde artikelnummers. Bijvoorbeeld bijlage nr. 23 verwijst naar art. 327/2 §4 BW: de documenten bedoeld in paragraaf 2, 1°, en paragraaf 3, 1°, worden als bijlage in de DABS opgenomen.

   

  • Paragraaf 2, 1°: voor zover deze persoon niet beschikt over een identiteitsbewijs bedoeld in paragraaf 1, een ander bewijs van identiteit;
  • Paragraaf 3: De persoon die het kind wil erkennen en die niet is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, voegt bovendien de volgende documenten bij de aangifte:
   1° een bewijs van nationaliteit van hem en, in voorkomend geval, van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststaat.