Eenvoudige link vanuit GIS-loketten naar Vergunningen.Net en Kadaster

14 augustus 2019

Het is nu mogelijk om via een eenvoudige klik op kaart de bijbehorende omgevingsvergunning te openen in Vergunningen.Net.
Op dezelfde manier kunt u vanuit de kaart de eigendomsgegevens van een kadastraal perceel oproepen in Kadaster.

Werkwijze

Voor de eindgebruiker

Ter info: onderstaande zal enkel werken als de GIS beheerder in je bestuur dit ingesteld heeft (zie verder in de nieuwsbrief).

Omgevingsvergunning in Vergunningen.Net oproepen vanuit kaart

  • Klik op de identify-widget in de knoppenbalk en klik op het perceel waar er een omgevingsaanvraag ligt.
  • In de pop-up van de identify krijgt u bij de gegevens van de omgevingsvergunning in de rechterkolom een hyperlink te zien naar het dossier. Die staat blauw opgelicht.

Identify pop-up

  • Als u die link aanklikt, zal Vergunningen.Net openen en het dossier geopend worden. Voorwaarde is uiteraard dat u toegang hebt tot Vergunningen.Net.

Eigendomsgegevens in Kadaster oproepen vanuit kaart

  • Dezelfde werkwijze als hierboven beschreven kunt u gebruiken om vanuit de percelenkaart het perceel op te roepen in Kadaster via de ingestelde hyperlink.

Identity Kadaster

Voor de GIS-beheerder: de link instellen

  • Open het WAB-loket in configuratiemodus en klik op de widget CeviIdentify om die in te stellen.

widget identify

  • Stel op de kaartlaag van de omgevingsvergunningen (locatie-kaart) en de kaartlaag van de percelen een hyperlink in door de bijhorende kaartlaag in de lijst aan te duiden en rechts te kiezen voor Nieuwe hyperlink”.

De link is als volgt gedefinieerd:

Waarbij het eerste gedeelte van de hyperlink overeenkomt met de link van de toepassing Vergunningen.Net of Kadaster. Vervang dit dus in bovenstaande voorbeelden.

Identify configureren

  • Opmerking: u kunt er ook voor kiezen om de info van de kaartlaag altijd te tonen ook als de laag niet zichtbaar is. Vink daarvoor “Altijd tonen” naast de kaartlaag aan.