Hoe controleert u de geldigheid van een certificaat

Wanneer de geldigheid van een certificaat zou verstreken zijn, zal de browser daarover een melding maken en verdere toegang tot de toepassing blokkeren.

Vandaar is het gebruikelijk om voor alle certificaten in gebruik binnen het bestuur (en niet enkel certificaten voor Cevi toepassingen) de geldigheid ervan op te volgen.

Hierbij volgt de procedure voor een manuele controle van de geldigheid van een certificaat van de Cevi Rbac webservice. Deze service is cruciaal voor de werking van andere Cevi services.

  • Bezoek de Rbac webservice via https://<webserver>.<interndomein>:43210
    (bv. https://srvweb01.intranet.bestuur.be:43210)
    U kunt de melding “403 Toegang geweigerd” negeren
  • Klik op het slotje in de adresbalk, vraag het certificaat op en controleer de geldigheid.

Certificaat controle

Wanneer de geldigheid binnen de 3 maanden verstrijkt, moet er zo snel mogelijk actie worden ondernomen.