Opleiding Woonstvaststellingen voor Vreemdelingen

Kaart wordt geladen...

17 december 2019

}

09.00 tot 12.00

Cevi, Gent

Teneinde de administratieve workflow van dienst vreemdelingenzaken te vereenvoudigen, hebben we dit voorjaar de vreemdelingenmodule uitgebreid met een koppeling naar Burger@Verhuizen.
De woonstcontroles werden toegevoegd aan de bestaande stappenplannen waardoor alles vanaf volgend jaar digitaal verloopt.
De woonstvaststellingen voor vreemdelingen zullen operationeel gesteld worden voor alle besturen die reeds werken met Burger@Verhuizen en dit op 01/01/2020*.

* Verkiest u, in samenspraak met jullie politiezone, een latere datum, neem dan contact op met bevolking@cevi.be.

Doelgroep van de opleiding
De huidige gebruikers van onze vreemdelingenmodule waarvan de dienst burgerzaken reeds werkt met  Burger@Verhuizen. In deze opleiding behandelen we de verwerking én naverwerking van de aanvragen via WebBv en  Burger@Verhuizen. Hiernaast maken we van de gelegenheid gebruik de nieuwe functionaliteiten binnen de vreemdelingenmodule toe te lichten:

Agenda

  • Koppeling woonstvaststellingen voor vreemdelingen met Burger@Verhuizen
  • Een mail toevoegen aan de map ‘communicatie’
  • Het vernieuwde dashboard
  • De gecombineerde vergunning – overzicht van de verschillende taken.
  • Het stappenplan Kort verblijf – niet EU – Verblijfskaart andere lidstaat
  • Het nieuw stappenplan Kort verblijf – niet EU – familielid van unieburger
  • Filteren van bewijsstukken/bijlages
  • Filteren van documenten bij het verzenden van een email

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.