Basisopleiding Unibel

14 mei 2019 - 3 juni 2019

}

09:00 tot 16:00

Cevi NV, Gent

Dag 1 – dinsdag 14 mei 2019

 • Algemene Uniface – functionaliteiten
  • Opstarten
  • Menusysteem
 • Registratie belastinggegevens
  • Bestuursinfo
  • Soort belasting
  • Nieuw belastingjaar
  • Nieuwe passe-partoutbelasting
  • Belastingplichtigen (Webservice Bevolking, Lokovest, Link Authentieke Bronnen)
  • Belaste goederen
  • Belastbare feiten
  • Vrijstellingen
 • Overnemen belastbare feiten

Dag 2 – dinsdag 21 mei 2019

 • Extracties
  • Extractie van belastingplichtigen
  • Extractie van belastbare feiten
 • Opties – Codetabellen
  • Opties
  • Opties per soort belasting en jaar
  • Codetabellen
 • Kohieren
  • Proefkohier
  • Voorlopig kohier
  • Titelblad
  • Opzoekingen
  • Detail van kohierartikel
  • Voorlopig kohier weglaten
  • Vastleggen kohier
  • Doorgave vastrecht aan boekhouding
 • Aanslagbiljetten
  • Overlays
  • Opmaken en uitdrukken aanslagbiljetten
  • Herstarten drukwerk

Dag 3 – maandag 27 mei 2019

 • Inning
  • Manuele betalingen
  • Aanzuiveren verrichtingen
  • Dagboeklijsten
   Doorgave bestand aan boekhouding
  • Oninbaarstellingen
 • Kohierlijsten
  • Kohierlijst
  • Extractie van gegevens kohierlijsten
 • Invorderingsdossiers (stop invordering, afbetalingsplan, collectieve documenten)

Dag 4 – maandag 3 juni 2019

 • Maningen
  • Opmaken en uitdrukken
 • Laatste waarschuwingen / Dwangschriften
  • Opmaken en uitdrukken
 • Statuslijsten
  • Opmaken en uitdrukken
 • Totalisatielijst
 • Lijst verzonden documenten
 • Adresbijwerking
 • Werkopvolging

 

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.